НЕ МОЛИТВОЮ ЄДИНОЮ (українська мова в Київській Русі)

В Соборі Св. Софії, де Президенти незрідка моляться за Україну, відкрито написи тисячолітньої давнини, на яких присутні майже всі риси сучасної української мови.

Фрагменти з графіті Софії Київської (фотоадаптації С. Висоцького)

Написи свідчать, що кияни XI—XIII століть не були «праросіянами». Були вони праукраїнцями, бо казали – «А ворогов трясцею оточи»! Дмітрій Табачнік, пафосно і демонстративно репрезентувавши Ярослава Мудрого в телешоу «Великі Українці» російською, про це «скромно» умовчав.
Давно час зробити відповідну експозицію в стінах собору-музею і включити цю інформацію до обов’язкового екскурсійного мінімуму – надто для школярів. Погодьтеся, це вартує багатьох пустопорожніх декларацій про державний статус і «престиж» української, які ми незрідка чуємо з вуст високопосадовців.
Просто викиньмо холостий набій «хитромудрого хозарина» й зарядімо бойовим –  зробімо так, щоб Ярослав «вистрелив».
Оскільки такої експозиції в стінах Софії Київської  досі нема, пропонуємо читачам «НГ» ексклюзивну подорож.
Далі – просто факти й жодної міфології.

Мовні «дуплети» Європи

По-перше, про яку мову ми говоримо – книжну чи розмовну? В Русі-Україні часів Б. Хмельницького іноземці фіксували дві мови – типове явище для середньовічної Європи. Тож Орест Субтельний констатує, що Козацька ера – це «церковнослов’янська мова, яка все ще використовувалася на Україні як літературна» і «жива народна – руська». Посол Венеціанської республіки Альберт Віміна, що був у нас в 1650 р., називав нашу країну – Україною, але мову –  русинською (рутенською), lingua Rutena.

Замальовка Софійського собору ван Вестерфельдом (17 ст.) – надвірним художником литовського гетьмана Януша Радзивілла

Юрій Шевельов-Шерех, говорячи про Середньовіччя і «типові понаднаціональні, церквою плекані літературні мови», зокрема латину, наголошує, що «літературні мови на Україні мінялися, вони творилися, вживалися й виходили з ужитку». Для кожної літературної мови є більш-менш точна дата постання. Староцерковнословянську створив Кирило з Солуня близько 863 року, як згодом німецьку – Мартін Лютер своїм перекладом Біблії 1522-1542 років, італійську – Данте писаннями початку 14 ст.
Але неможливо знайти таку дату для «живої» мови. На думку Шевельова,  «про історію певної «живої» мови можна (і слід) говорити, відколи відбулася перша зміна, що не була спільною з сусідніми мовними одиницями, хоч, звісно, одна така зміна не дозволяє ще говорити про наявність нової мови». Справжня «жива» українська мова, на думку вченого, «поставала й постала з праслов’янської, формуючися з VI до XVI ст.».
То які ж риси вона мала на середині свого історичного шляху – в часи Ярослава Мудрого?

Ексклюзивна екскурсія

«Найстаріша наша літературна мова не була живою українською мовою, оскільки це була мова церковнослов’янська, що прийшла до нас разом із християнством, – зазначає А. Кримський, – проте жива наша мова вдиралася в літературну церковнослов’янщину і змінювала потроху чужий правопис так, щоб він був легший для нашої людності», бо «переписувачі багато чого змінюють в правопису, вносячи риси власної вимови». Те саме відбувалося в сербів, болгар. Проаналізувавши писемні пам’ятки Київщини ХІ-ХІІ століть, дослідники знайшли в них численні риси саме українського живого мовлення. «Читач може пересвідчитися, що в «Ізборниках Святослава» 1073, 1076 рр. достатньо ясно віддзеркалюється малоруська мова, – пише А.Кримський, – звичайно, не наша сучасна, а лише така, що її мали малоруські предки в XI ст.»
За що знищило НКВД ученого на початку Другої світової? – Саме за ці висновки: «Мова Наддніпрянщини та Червоної Русі часів Володимира Святого та Ярослава Мудрого має здебільша вже всі сучасні малоруські особливості».

Собор Св. Софії. Малюнок художника Михайла Сажина – друга Тараса Шевченка

Та в часи тих дискусій ще не були досліджені графіті. Написи, зроблені в давнину на стінах будівель, на відміну від писемних пам’яток, взагалі непідвладні примхам переписувача – видряпане на штукатурці надійно зберігається під пізнішими нашаруваннями олії впродовж століть.
Хоча видряпувати на стінах соборів було заборонено церковним статутом Володимира Великого, «порушники» знайшлися – від ремісників до князів.
Написи, зроблені на внутрішніх стінах Софії та інших соборів княжого Києва стали об’єктом прискіпливих 30-річних досліджень Сергія Висоцького, вже перша монографія якого в 1966 році «потягнула» одразу на докторську. Що ж він відкрив на стінах Св. Софії?

Кілька хвилин уваги – в межах звичайної середньої школи…

А. Кримський зазначав: «В українців X ст. з’являється дуже м’який звук І зі старого дифтонга Ѣ (ІЄ). Тоді як на півночі цей дифтонг з XI ст. почав обертатися на Є, в Києві XI ст. – на І… Це головна ознака української вимови того часу». Її ми знаходимо і в київських графіті: в морі, на Желяні, апріля.

“в морі”

Тут і зменшувальні, суто українські, форми чоловічих імен – Остапко, Іванко, Жадко (від Жаден), Марко… .
Як вам український «шарм» імен – Жизнобуд, Стефан, Трохим, Яким Домило, Іван Перегора, Михалько Неженович, Іван Сліпко, Пателей Стипко?
Сучасне українське «прізвище» вигулькує в напису XII ст. – «Господи, помози рабу своєму, Ігнатові. А прізвище (ПРЪЗЪВИЩЬ) моє Саєтат”.

Напис “Господи помози рабу своєму Петрові”

Поширений серед Софіївських графіті напис «Господи, помози рабу своєму…» вінчають імена у типово українському давальному відмінку: Петрові, Василієві, Мареві, Ставрові, Нестерові, Федорові, Данилові тощо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ось чоловічі імена із закінченням на «о»: Судило (від Судислав), Дмитро (не плутати з Табачником – він у нас «Дмітрій»), Данило, Тукало, Кирило, Орешко.

В графіті княжого Києва ХІ-ХІІІ ст. також фіксуємо такі суто українські граматичні ознаки:
– кличний відмінок іменників: владико, Стефане, голово;
– закінчення «У» в родовому відмінку однини чоловічого роду: спору (з того спору);
– форму дієслів без «Т»: пече;
– дієслова минулого часу, що закінчуються на «В» : писав, ходив, молив;
– дієслова із закінченням «-ТИ»: долучити, писати, скончати;
– м’яке «Ц» наприкінці слів: чернець, (помилуй) Валерця, поможи Архипцю
– прикметники втрачають на кінці «Я»: многопечальна, благодатнєша;

Приклад кличного відмінку іменників

З-під офіційної церковнослов’янщини виринає жива українська лексика, однаково недоступна і для Андрія Боголюбського, і для Путіна з Медведєвим: «чернець, кволий, порося (автор напису кається, що з’їв його під час посту), бо, коли, посеред, батько…»

“порося”

На київських графіті – всі ті два десятки яскравих ознак, притаманних саме українській мові, що «вдираються» до «церковнослов’янщини» часів Київської Русі, і які наводить А. Кримський у своїй класичній праці  «Філологія та погодінська гіпотеза». Вчений констатує: «Мова Наддніпрянщини та Червоної Русі XI ст. – цілком рельєфна, певно означена, ярко-індивідуальна одиниця, і в ній аж надто легко і виразно можна розпізнати прямого предка сучасної малоруської мови».

Натомість інший «академік», Табачник, жодним словом не обмовився про живу мову княжого Києва. Тож повернімося до таємниць, які Мальчиш-Кібальчиш так і не «видав», розповідаючи про Ярослава, і закінчимо нашу екскурсію.

…Ось напис XI ст., який в російськомовному виданні С. Висоцького звучить так: «Мать, не желая ребёнка, бежала прочь…» .  А фотооригінал? – «Мати, не хотячи дитичя, біжя гет…»

Напис «Мати, не хотячи дитичя, біжя гет…»

«О горе тебе, Андроник…» – читаємо в книзі, вимушено виданій в брежнєвські часи російською. А поруч оригінал – «О горе тобі, Андрониче…».
Як кажуть англійці, no comments.

Напис «О горе тобі, Андрониче…»

Поблизу фрески Св.Фоки колишній моряк видряпав прохання до покровителя мореплавців наставити його і в справах життєвих… Тут і кличний відмінок у словах «Фоко» та «правителе», і українське «в морі»…

В графіті «Господи, помози рабу своєму Луці, владичину дяку…» маємо перехід «к» в «ц» у давальному відмінку однини (Лука – Луці), і зміну приголосної «к» перед суфіксом «-ин» на «ч» (владика-владичин) –  у повній відповідності із сучасним «Українським правописом». Те саме – в напису «Святополча мати» і в «батичино» (від «батько»).

Напис “Господи, помози рабу своєму Луці, владичину дяку…”

Яскравим графіті княжих часів– «А ворогов трясцею оточи…» – ми й закінчимо цю подорож.

Висновки?

Річ не в тім, на скільки відсотків сучасна українська мова співпадає з мовою наших предків. Справа політична: ми у 2008-му – прямі нащадки тих, хто складав етнічне ядро Русі в 1008-му. «Україна складала ядро Київської Русі», – констатує британський Словник Хатчінсона («Ukraine formed the heartland of medieval state of Kievan Rus which emerged in the 9th century». The Hutcinson dictionary of World History, 1993 (1994)».

Василь Тімм. «Краєвид старого міста з Ярославого валу», 1854 р. Ліворуч – Собор Св. Софії.

Фрагменти «живої» мови київських графіті цілком доречно називати українською зразка раннього середньовіччя. Як роблять, скажімо, англійці. Хоча їхня «жива» мова оновилася щонайменше на 50% від «turning point» – поворотної точки (1066 р.), як називають англійці пришестя норманів.
Захід відходить од звички дивитися на слов’янський світ очима Москви. В авторитетному «Словнику мов» Ендрю Долбі (Dictionary of Languages. Andrew Dalby. Bloomsbury, 1999. London), де фігурують старослов’янська (Old Slavonic), церковнослов’янська (Church Slavonic), про українську мову написано чорним по білому: «вона має довшу історію, ніж російська» (Ukrainian has longer history than Russian). І про те, що Україна – «та територія, звідки праслов’янська мова (protoslavonic language) поширювалася зокрема й на північ – до Білорусі та Новгорода».

Забутий

Сергій Висоцький. Фото з архіву його вдови О. В. Спасокукоцької-Висоцької.

У публікаціях часів СРСР Сергій Висоцький майже не торкався українських рис відкритих ним графіті. Схвально поставившись до спроби автора цих рядків зібрати такі написи в один реєстр (із праць «Давньоруські написи Софії Київської ХІ-ХІVст.” (1966), «Средневековые надписи Софии Киевской ХI-ХVІІ ст. (1976), «Киевские граффити ХІ-ХVІІ вв.» (1985)), він зауважував, що в колишньому СРСР написати про таке було неможливо в принципі. Згодом у 1998 р. вийшла його остання праця – «Київська писемна школа Х – ХІІ ст.», де є розділ – «Палеографія та деякі особливості писемної Київської школи, властиві українській мові». Він пішов із життя в той день, коли прийшла телеграма про її вихід…
Життя доктора наук не менш дивовижне, ніж його відкриття. Отримавши в юності травму хребта і набувши туберкульозу кісток, Висоцький провів близько 10 років у ліжку, а як одужав, то став істориком. Його монографії на чільному місці тримав художник Ілля Глазунов, домагаючись «аудієнції» та автографа автора. Високо цінив його академік Борис Рибаков.
Тепер, коли кожен школяр має комп’ютерні технології, лише уявіть собі обсяг того, що робив дослідник довгими вечорами, коли останній відвідувач залишав собор… Тривалі пошуки, підбір спеціального бокового освітлення, реставрація власне напису, обробка фото, аналіз особливостей написання кожної літери, притаманних певному часу… І так довгих 30 років: Золоті ворота, Свята Софія, Видубицький монастир, Успенський собор Києво-Печерської Лаври, Церква Спаса на Берестові, Кирилівська церква.
Чи нагадає хтось Президентові, який щедро роздає нагороди (зокрема і посмертно), що цього грудня виповнюється 10 років з дня смерті Сергія Висоцького?  Хоча… сумніваюсь, що в реєстрі державних нагород є щось, співмірне з тим, що залишив країні історик.
Тим часом усі ці фотоматеріали – десь глибоко у скринях Музею історії Києва.
Невже таке байдуже ставлення до унікальної інформації про українську мову також входить до «комплексу заходів щодо відновлення Софії Київської як загальнонаціонального духовного центру і символу єднання української нації», який В. Ющенко у 2005 році доручив здійснити Кабміну?

Олексій РЕДЧЕНКО

Народна газета, №29 (827) 13.08.2008 р.

P.S.:  В разі копіювання зображення графіті посилання на цю сторінку є бажаним.

P.S.:  Автор вітає поширення цієї інформації. Водночас, зважаючи на можливі «модифікації» матеріалу в процесі поширення, хоче нагадати читачам, що початкових версій дві – одна тут, а друга (трохи стисліша для видання «ПіК України») – на сайті «ЗУСТРІЧ».

Posted in ВИБРАНЕ, СТАТТІ | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

путін-путлер-х*йло-х*йлостан-фашизм-нацизм-рашизм (rascism)-колоради. ГАЛЕРЕЯ ПОЛІТИЧНОГО ПЛАКАТУ, КАРИКАТУРИ ТА ФОТОФАКТУ, ч.4 (оновлюється)

Неоголошена війна триває. Московія продовжує стріляти в українців. Поповнюється і цей архів…
Подекуди є складнощі з визначенням авторства матеріалів, про що
перепрошую…
Див. також частину 1, частину 2 і частину 3.
Нижче – оновлення від 29.10.2016

Charlie Hebdo 1

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo присвятив цілий розворот путінській Росії: тут сцена потрійного злягання Путіна з Марін Ле Пен і Депардьє, обігриш мему “хуйло”просто по центру, герб КГБ на хресті, корона “православія” на голові, спрут Газпрома, а внизу – трупи в крові. Заголовок – «Всі люблять Путіна». 2015, березень.

 

Charlie Hebdo 2

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo… Заголовок – «Всі люблять Путіна». 2015, березень.

 

Charlie Hebdo 3

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo… Заголовок – «Всі люблять Путіна». 2015, березень.

 

 

Плакат голландських соціалістів 1

Голландські соціалісти агітують за ратифікацію Угоди ЄС-Україна плакатами з Путіним. Плакати розроблено на замовлення партії Молодих соціалістів, яка є юридично незалежною організацією, однак пов’язана з Соціал-демократичною партією Нідерландів. Залізниця Нідерландів (NS) заборонила розміщувати на станціях плакати, на яких голландський ультраправий політик Гірт Вілдерс цілується з президентом РФ. Залізниця, на станціях якої повинні були розмістити агітацію, визнала плакат провокаційним і образливим і заборонила його розміщення. Тому рекламне агентство Exterion, що відповідає за розміщення плакатів, розробило лояльніший варіант, на якому Вілдерс і Путін тримають голови близько один до одного. Ці плакати було розміщено на дошках оголошень на зупинках і станціях. Голова партії Молодих соціалістів Барт Ван Брюгген обурився таким рішенням керівництва транспортної компанії. “Схоже, що для залізниці успіх КГБ важливіший за свободу слова”, – зазначив він. 2016, березень.

Плакат голландських соціалістів 2

Трохи “лояльніший” плакат голландських соціалістів. 2016, березень.

Плакат голландських соціалістів 3

Третій плакат голандських соціалістів, на якому Путін розмальовує карту Європи – зокрема, територію України – червоним. “Не дайте Путіну закінчити свою розмальовку”, – йдеться в тексті до постера. 2016, березень.

 

Charlie Hebdo 4

“Загрався”… Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo.

 

 

хуйло_складнощі перекладу

Складнощі перекладу

 

 

Charlie Hebdo 5

Сатиричний французький журнал Charlie Hebdo. Праворуч нагорі – безсмертний мем для Росії часів Путіна – “PUTIN – HUILO”.

 

 

Charlie Hebdo 6

Сатиричний французький журнал Charlie Hebdo. Карикатура на французьких депутатів, що відвідали окупований Росією Крим. Серед головних героїв легко вгадується Саркозі. 2016 рік.

 

 

хуйло_КГБ-ІСІС

Москва, КГБ, Росія. Терорист № 1.

 

 

хуйло_ІДІЛ

Москва. Кремль-ІДІЛ

 

 

хуйло_Україна_Сирія

“Не ганить мене за це. Мої руки чисті…”

 

 

хуйло_Ердоган Да не дуйся ты, я куплю тебе другой самолетик

Ердоган Путіну: “Та не варто копилити губи: куплю тобі інший літачок” (слідами збитого над турецькою територією російського бомбардувальника Су-24, що летів бомбити сирійців). 2015, листопад.

 

хуйло_Туреччина_Су-24

Турецька карикатура. Слідами збитого над турецькою територією російського бомбардувальника Су-24, що летів бомбити сирійців. 2015, листопад.

 

хуйло-щуреня

Слідами збитого над турецькою територією російського бомбардувальника Су-24, що летів бомбити сирійців. 2015, листопад.

 

 

хуйло_ путлер

 

хуйло_асад путін тероризм

Складові тероризму на Близькому Сході.

 

хуйло_зовнішня політика

Зовнішня політика Московії. На тему образу міністра Лаврова – “коня, що говорить”.

 

 

хуйло_Еволюція русского міра

“Русскій мір” усіх часів: “еволюція” без еволюції.

 

 

хуйло_КГБ-ІДІЛ

Москва. Кремль – ІДІЛ

 

 

хуйло_терорист

 

гуманітарна місія в сирії

Від Москви – подарунок Алеппо. “Гуманітарна” місія Росії в Сирії.

 

 

хуйло_Смерть у кокошнику

Смерть у кокошнику

 

 

хуйло_переговори у нормандському форматі

Переговори у нормандському форматі

 

 

хуйло_олімпіада

Підтримка допінгу в Росії на державному рівні.

 

 

хуйлостан_2018

Чемпіонат світу з футболу – 2018.

 

 

хуйло_хотят лі русскіє войни

“Хотят лі русскіє войни?..”

 

 

хуйло_тупі

“Інваліди Совєтського Союзу”

 

 

хуйлостан_рашн вето

Російське вето

 

 

хуйлостан

“Для відрядження до України готовий?”

 

 

хуйло_Ватники

Ватник звичайний

 

 

хуйло_незвані гості

Незвані гості

 

 

хуйло_Мужня Жінка.

Ростов-на-Дону. 24 серпня 2016 року,

 

 

хуйло_Новоросія

 

Попасна

 

не обслуговуємо

 

хуйло_хорошо там где нас нет

У росіян є прислів’я: “Добре там, де нас нема!”… І не посперечаєшся! Там, де їх нема – справді добре!

 

Рекламний щит  в Херсонській області

Рекламні щити в Херсонській області

 

 

москпатріархія

Москпатріархія

 

хуйло_православний шаріат

Православний шаріат

 

 

хуйло_зелені чоловічки

“Зелені чоловічки”: єдина в світі армія, що соромиться власних символів…

 

 

хуйло_іх бін мініфюрер

 

Картина Ніколая Копєйкіна

Картина Ніколая Копєйкіна

 

Картина Ніколая Копєйкіна

Картина Ніколая Копєйкіна

 

 

хуйло-колорад

Все, що маю…

 

хуйло_велич

Велич

 

 

хуйло-стажер

 

хуйлостан

Гібридний “русскій мір” Московії

 

 

москпатріархія

москпатріархія

 

хуйло_русскій мір

“Русскій мір”: доставка додому. Можлива й через Інтернет…

 

 

хуйло-кірілл

Поки є віра, ми існуємо

 

 

хуйло_м'ясорубка

 

 

любиш сталіна, полюбіш і кадирова

Любиш Сталіна, полюбиш і Кадирова.

 

 

хуйлостан_овочі

Тату, ну чому вони всі мовчать? – Бо вони овочі, синку… Це про овочі казка.

 

 

хуйлостан_Мосоквія

Хуйлостан: до Бога… І до церкви…

 

 

хуйлостан_ватник звичайний

Ватник звичайний: результат еволюції 84% мешканців Росії…

 

 

хуйлостан: тріада

Хуйлостан: тріада…

 

 

хуйлостан_боже царя храни

Можливо, на прикладі “народа-богоносця” Творець вказує, як не можна жити?

 

 

хуйло_путінізм

Обкладинка журналу “The Economist”.

 

 

хуйло_теракти традиція

Нецензурно про сусідів на общєпонятном.

 

 

хуйло_терорист номер 1

Терорист №1. Автор – Микола Капуста. Україна.

 

 

хуйло презервативи для папи хуйла

“Ти маєш повернутися в 1952-й і передати презервативи Владіміру Спірідоновічу Путіну”… А краще б ще комусь – років на 300 раніше…

 

хуйло_вова, нє подвєді

Надгробок Путіну від Авто Майдану біля посольства РФ у Києві. 2015.

 

хуйлостан_Поштівка для Гааги

Фото на згадку. Для Гааги.

 

хуйлостан_бьйотся в тєсной пєчуркє хамон

КРЯХЧЕ, Б’ЄТЬСЯ У ПІЧЦІ ХАМОН // ПАРМЕЗАН ВІДЛІТАЄ НА ДИМ // І РИДАЄ, І ВИЄ КОБЗОН // ПРО СТАБІЛЬНІСТЬ, ДУХОВНІСТЬ І КРИМ

 

хуйло_сир

“Сьогодні в клубі – лекція про шкідливість французького сиру брі з трюфелями та іспанського хамона іберіко”.

 

 

хуйло_снігури 1

“Загиблий снігур”…

хуйло_снігур 2

Пам’ятник «русскому міру» в Запоріжжі. Ініціатор – місцевий бізнесмен, скульптор -Олександр Третяк. Путін тримає на руках мертвого снігура… Снігурі, за забарвленням схожі на російський прапор, за твердженням російського телебачення… стали жертвою «кровожерливих українців», які «навмисно виловлюють і смажать» цих птахів, не чіпаючи, однак, «жовто-блакитних синичок»… 2015, серпень.

 

 

третій майдан

“Третій майдан”

 

 

хуйло путін гітлер

Росія-2014 – Німеччина-1938 …

 

Posted in МОСКОВЩИНА | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

путін-путлер-х*йло-х*йлостан-фашизм-нацизм-рашизм (rascism)-колоради. ГАЛЕРЕЯ ПОЛІТИЧНОГО ПЛАКАТУ, КАРИКАТУРИ ТА ФОТОФАКТУ, ч.3 (оновлюється)

Ці плакати і карикатури збираються мною від початку Євромайдана та російської агресії проти України. Неоголошена війна «останньої фашистської імперії» (за визначенням колишнього співробітника КГБ Жирнова) триває, тож поповнюється і цей архів…
Подекуди є складнощі з визначенням авторства матеріалів, про що перепрошую…
Див. також частину 1 і частину 2.
Нижче – оновлення від 08.10.2016

если мучит ностальгия, чемодан вокзал россия

Якщо мучить ностальгія…

 

кісільов тб

РФ: кісільов-TV

 

хуйлостан 86%

Ті самі 86% підтримують агресію Росії проти України

 

Ми думаємо замість вас

Ми думаємо замість вас

 

хуйло_Зомбіленд

ЗОМБІЛЕНД – РФ

 

хуйло 86 відсотків

ЗОБМІЛЕНД – РФ

 

Первый канал

Ідеальна модель громадянина РФ

 

ідіоти

Ідіотизм без обмежень…

 

нас там нету

“НАС ТАМ НЄТУ”. Росія-2014.

 

хуйло_гражд война

Московія в Україні

 

хуйло-диригент

“Нас там нєту”

 

хуйло_архітектор криму

КРИМ: архітектор – хуйло, технагляд – ФСБ.

 

хуйло_трибунал

Рано чи пізно…

 

хуйло_Когда я ем - я глух и нем...

“Когда я єм, я глух і нєм” або Не дражнити російський нацизм.

 

Oekrane dreigt 1

Путінська “мирна формула” для опозиції. В голландській карикатурі йдеться про диктаторські закони Верховної Ради України від 16 січня 2014 року, ухвалені за вказівкою Кремля… Oekraïne dreigt uiteen te vallen. Vijf vragen over de politieke onrust. De straatprotesten in Kiev breiden zich uit tot een volksopstand in nagenoeg heel Oekraïne. President Janoekovitsj beloofde gisteravond de omstreden noodwetten terug te draaien. Vanochtend stapte de premier op. Maar de demonstranten willen maar één ding: dat Janoekovitsj aftreedt. Vijf vragen. Marije Willems. 28 januari 2014.

Oekrane dreigt 2

Карикатура з голландської преси.

Oekrane dreigt 3

Карикатура з голландської преси.

 

Вали домой, Вова

“Валі домой, Вова” – один із проукраїнських плакатів російського художника з Пермі Антона Мирзіна. Йому також належить плакат: “Жєлаю каждому рабу проснуться в цінковом гробу”. Внаслідок цькування в російських ЗМІ Антон Мирзін виїхав до України. Нинішній нацистський режим РФ чомусь «побачив» «реабілітацію нацизму» в роботах пермського художника. 2014, грудень.

 

Вбити сцуку ведмедя

Новорічні та Різдвяні побажання

 

Литва колоради 2

Литва колоради 1

В Литві в рамках громадянської кампанії проти кремлівської пропаганди товари, що рекламуються на російських телеканалах, маркуються «колорадським жуком». 2015, січень.

 

хуйло_Велика Британія_ Соціальна реклама

«Щоразу, коли ти купуєш російські товари, ти фінансуєш Криваву Армію. Пий відповідально» (bloody – також «проклятий» або лайливе «блядський»). Соціальна реклама в британських ЗМІ.

 

Charlie Hebdo 1

Французький Charlie Hebdo висміяв псевдореферендум (березень 2014 року) в окупованому Росією Криму.

 

хуйло_Київ-Бориспіль

Білборд на трасі Київ-Бориспіль. 2014 рік.

 

хуйло_Херсон

Рекламний щит на одній із вулиць Херсона з портретом президента РФ і нецензурним підписом, що став народним прізвиськом лідера Росії. 2015, квітень.

 

хуйло_Новобудова на проспекті Науки. Київ

Новобудова на проспекті Науки в Києві.

 

хуйло_Путін геть_Білборд у місті Волноваха поблизу Донецька.

Білборд у місті Волноваха поблизу Донецька.

 

хуйло_терорист номер 1

Терорист номер 1

 

хуйло_Австралія

Прем’єр-міністр Австралії Тоні Ебботт звинувачує Путіна у діях в стилі бандитизму совєтської ери.

 

хуйло_рос нацизм

“Третій Рим” – ідеологія російського нацизму.

 

хуйло_ПутінКілер

Путін убивця

 

хуйло повзуча гадина

хуйло_Бек ін зе юесесар

Назад до СССР. Нью-Йорк Таймс.

 

хуйло_головний шахтар донбасу

Головний шахтар Донбасу

 

хуйло_побєдобєсіє

ПОБЄДОБЄСІЄ

 

хуйло_До 70-річчя перемоги фашизму над Росією

До 70-річчя перемоги фашизму над Росією

 

хуйло_путін-чикатіло

Все ще гадаєш, що Росією керує нормальна людина?

 

хуйло_журналісти-екстрасенси

“- Уявляєш собі, в російських ЗМІ працюють самі екстрасенси! – Чому ти так вирішив? – На будь-який теракт в Україні приїздять за 5 хвилин до початку!”

 

хуйло_капкан

Довести справу до кінця

 

хуйло_Нафта

РФ – газова колонка

 

хуйло_путін вєрні чужоє

А чи потрібна росіянам свобода?

 

хуйло_шахтарі

“Шахтарі днр” повторюють правила техніки безпеки…

 

хуйло_франція україна

Терористичні атаки проти України та Франції…

 

Хуйло володар овець

«Харизматичный альфа самец уверенно вел свое стадо овец и баранов на мясокомбинат. Стадо радостно блеяло о превосходстве своей породы и величии своей родной фермы, глядя влюбленными и преданными глазами на альфу, который им в сотый раз рассказывал, что спасает стадо от угрозы нападения соседнего фермера Джонса. И еще он им втирал про крах доллара, про рубль, как резервную валюту, нефть по 80 долларов, рабочие места для овец, достойные пенсии, нанотехнологии, низкий ЖКХ для стойла, импортозамещение и вставание с колен. Стадо радостно блеяло и уверенно шагало на мясокомбинат…» (David Jewberg, Facebook)

Posted in МОСКОВЩИНА | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Михаил Эпштейн. От совка к бобку. Переломный год в истории России

Міхаїл Епштейн“Вся сегодняшняя геополитика, публицистика, законотворчество — лопающийся пузырь последнего вздоха отходящего исторического организма”.

 

 

 

Политология души

Похоже, что 2014 году суждено стать переломным в истории России. Постсоветская эпоха, начавшаяся в 1991-м, подошла к концу, а для новой еще нет названия, и непонятно, применимы ли к ней какие-либо социально-политические термины.

Постріл в Планету

Самая большая по территории и сверхвооруженная, но лишенная союзников и ясной идеологии страна дерзнула бросить вызов всему миру и «выломиться» из системы международного права. Вызов чисто эмоциональный и экзистенциальный. Против всех, вопреки всему…

Конечно, тому есть и прагматические причины: коррупция, бандитизм, преступления, страх разоблачений, война все спишет… Но одним этим нельзя объяснить энтузиазм страны в решимости гордо и одиноко противостоять всем заведенным порядкам цивилизации. Радует сама возможность отбросить все правила, «навязанные Западом», и пожить наконец по собственной воле, как «суверены». Никакой закон нам не писан: ни ООН, ни международная система договоров, ни нами же ранее взятые обязательства. Мы сами хозяева своей тайги. Политологи бьются в попытках объяснить эту резкую, иррациональную смену курса. Хорошо бы перечитать Достоевского, в «Записках из подполья» уже все предсказано:

«Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!»

Вот и началась она, эпоха «глупой воли», эпоха вызова всему ради одной-единственной, «наивыгодной» выгоды: пожить наконец по своему капризу, пусть самому дурацкому и ни с чем несообразному. И чем вреднее для себя, тем пронзительнее сладость вызова. Это все экзистенция играет, горячит кровь и мутит разум. Тут нужно смотреть не в социально-политический, а в философский и психологический словарь. Что такое экзистенция? Это голое существование, не подкрепленное никаким законом, обоснованием, сущностью, — вопреки всему. Это полная противоположность декартову рационализму: «Мыслю, следовательно, существую». По-нашему — ровно наоборот: «Существую, следовательно, бросаю вызов разуму». И даже резче: «Сумасшествую, значит, существую».

«Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту».

Вот отчего трудно подыскать рациональные объяснения новейшему выверту российской истории, всем этим «вдруг» и «вопреки». Нужна экзистенциальная политология, для которой нет научной базы, — да и возможна ли она? Откуда эта злоба, доходящая до белого каления и направленная на весь мир, на все то, что не «наше»?

Мирозлобие

Прежде всего не следует путать мирозлобие и мизантропию. Мизантроп (человеконенавистник) — нелюдим, избегает общества, не слишком высокого мнения о людях, в том числе о самом себе; это недоброе, но пассивное, страдальческое отношение к миру, осознание его пороков и слабостей. Мирозлобие — это, напротив, эмоционально агрессивное отношение к миру, злорадство по поводу его бед и несчастий. Мирозлобец испытывает обиду и желание отмщения, и подпольный человек Достоевского — один из первых и ярчайших представителей этого типа.

Послушав телеведущего, который грозит превратить Америку в радиоактивную пыль, и геополитика, который призывает российскую армию оккупировать Европу и установить над ней власть русского царя, можно прийти к выводу, что

есть в мире нечто более опасное, чем даже фашизм или коммунизм. Эта идеология относится к фашизму, примерно как ядерное оружие к обычному. Речь идет о панфобии — тотальной ненависти: не к иным классам, нациям или расам, а к миру как таковому.

Это жажда абсолютной гегемонии над миром и стремление диктовать ему свою волю — или уничтожить его. Это безумная, иррациональная идея всевластия одной банды, приставившей к виску всего человечества ядерное дуло.

Константин Леонтьев в свое время изрек: «Россия родит Антихриста». Раньше думалось, что ему привиделся коммунизм и эта опасность уже позади. Но возможно, коммунизм был только прологом к той отчаянной панфобии, которая, по словам одного из ее лидеров, планирует «эсхатологический захват планетарной власти. Хитрый и жестокий захват». В катехизисе Евразийского союза молодежи записано: «Мы имперостроители новейшего типа и не согласны на меньшее, чем власть над миром. Поскольку мы — господа земли, мы дети и внуки господ земли. Нам поклонялись народы и страны»… Выбор прост: если человечество не согласится стать кастовым и «евразийским», то лучше ему сгореть в ядерном огне. Раньше казалось, что это книжные, романтические бредни. Между тем главный теоретик евразийства, профессор Академии Генштаба, уже давно наставляет в этом духе своих «студентов». Так что ядерное оружие и воспаленная мысль безумца могут соединиться и впрямь превратить мир в радиоактивную пыль.

Связь экзистенции и злобы глубоко прослежена у Достоевского. Вот как начинаются «Записки из подполья»: «Я человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек. Нет-с, я не хочу лечиться со злости. Вот этого, наверно, не изволите понимать… Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки если я не лечусь, так это со злости».

Подпольный человек не хочет лечиться, потому что любое осмысленное, рациональное, созидательное действие вызывает в нем отвращение, приступ ярости и обиды. Если речь идет о больном общественном организме, то он отвергает всякое лечение, потому что злоба его направлена и на само здоровье. Бороться за возвращение к жизни, за здоровую экономику, здоровое государство, умный парламент, свободные выборы — это признать свое поражение. Уж если я умираю, значит, сама смерть права. «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Подпольный человек прекрасно понимает, что и сам он, со своим чайником и чашкой, провалится вслед за миром, — и все-таки предпочтет чаепитие мироспасению.

Деньги в огонь

В нынешнем году был короткий промежуток между праздничным закрытием Олимпиады (23 февраля) и объявлением референдума по Крыму (27 февраля). Всего за четыре дня сместилась ось российской истории. Об этом вдруг заговорили мои студенты в курсе по Достоевскому. «Удивительно! — сказал Марк. — Столько денег вложено в Олимпиаду. Столько лет готовились показать себя миру. Всего добились. И вдруг — одним махом спустить весь моральный и политический капитал, на который могли бы жить еще долгие годы. Всех напугать, оттолкнуть от себя».

Мне почудилось, что из этих мыслей можно извлечь педагогическую пользу. Я спросил: «Вам это ничего не напоминает у Достоевского?»

Марк быстро сообразил: «Настасья Филипповна! Бросает сто тысяч рублей в огонь. Ради чего? Это гордость у нее такая. Ничего ей не жалко. Кураж превыше всего».

Тут вступила и студентка Анна: «Это как Грушенька. Так хороша, так наряжена — залюбуешься! А она говорит, что в один миг все сбросит, нищенкой будет по улицам бродить. Это истерика, как и у Настасьи?»

Я задумался. Большинство экспертов сходится во мнении, что, приобретя Крым, Россия теряет несравненно большее. Теряет Украину. Теряет инвестиции, доверие, экономическую стабильность. Теряет свое место в мировом сообществе. Потенциально теряет и себя, создавая прецедент, по которому от нее будут отпадать территории, жаждущие суверенитета. Ради чего такой невыгодный обмен?

А может быть, дело вовсе не в приобретении Крыма, а в грандиозности своеволия, которое измеряется грандиозностью потери?

Для чего Настасья Филипповна бросает в огонь целое состояние? Для чего отказывается от всего своего великосветского круга, от князя Мышкина с его возвышенной любовью и полутора миллионами? Неужели ради дикого Рогожина? Не нужен ей Рогожин — ей нужно себя показать, отринуть все условности, переступить все границы. Не приобрести нужно, а потерять — широчайшим жестом швырнуть в лицо миру все достигнутое, включая олимпийскую славу, гори она синим пламенем… Нет, экономистам и политологам здесь не разобраться, здесь нужен Достоевский.

Истребление середины

В отечественной истории уже был такой экзистенциальный вызов, брошенный всему миру и законам цивилизации. Но тогда эта фантазия, раздраженная «даже до сумасшествия», облекалась в формы псевдорациональные и наукообразные: материалистический базис, борьба классов, социалистическая революция, диктатура пролетариата… Потребовались десятилетия, чтобы обнаружилась фантасмагоричность всего этого проекта, за которым стояла всего лишь упрямая воля к власти: жить не как все, отбросить к черту диктатуру здравого смысла и экономическую целесообразность и поставить на их место диктатуру своеволия. Но галлюцинация этих законов «исторического и диалектического материализма» была столь правдоподобна, что сумела увлечь едва ли не половину человечества на путь построения «научного коммунизма». Тогда еще верилось в идеалы интернационализма, братства, свободы, равенства — и приносились им великие жертвы. Но становилось все яснее, что движут этим великим историческим переломом не идеалы, а злоба и ненависть одних, страх и малодушие других. Чуткий свидетель эпохи Михаил Пришвин писал в своем Дневнике 1930 г.:

«24 января. Иной совестливый человек ныне содрогается от мысли, которая навязывается ему теперь повседневно: что самое невероятное преступление, ложь, обманы самые наглые, систематическое насилие над личностью человека — все это может не только оставаться безнаказанным, но даже быть неплохим рычагом истории, будущего».

Ненависть как рычаг истории… Причем, по наблюдению Пришвина, самую лютую ненависть вызывают именно те, кто с рациональной точки зрения наиболее полезен для развития общества.

«6 февраля. Кулаки. Долго не понимал значения ожесточенной травли «кулаков» и ненависти к ним в то время, когда государственная власть, можно сказать, испепелила все их достояние. Теперь только ясно понял причину злости: все они даровитые люди и единственные организаторы прежнего производства, которыми до сих пор, через 12 лет, мы живем в значительной степени».

Поставим на место кулаков «креативный класс» — и получим точную картину той иррациональной ненависти, которая разжигается пропагандой против нынешних «середняков». Не любят в России середины.

Богатых и сильных поневоле уважают, с бедных и слабых что взять… Извечная ненависть поляризованного общества к любому центризму.

Но есть и колоссальное различие. Тогда эта магма всенародной злобы канализировалсь по специально проложенным для нее идеологическим руслам. Имитировалось научное мировоззрение, «передовые идеалы» — и злоба разжигалась во имя высших целей освобождения трудового человечества и создания царства изобилия. Сейчас по большому счету уже и не нужны никакие мотивации — достаточно чистых эмоций. Злоба очищается от всяких рациональных примесей и направляется на самый близкий, братский народ. Это, действительно, радикальный эксперимент по возгонке злобы: она приобретает новый вкус — сладострастия, упоения самим состоянием ненависти.

От совка к бобку

В известном рассказе Достоевского загулявший в подпитии герой бродит по кладбищу и слышит разговоры мертвецов. Сознание покидает их не сразу, а постепенно, в течение нескольких недель или месяцев, отведенных им для осмысления своей жизни, для раскаяния. Но для них это счастливый миг полного раскрепощения от всех уз морали.

«Черт возьми, ведь значит же что-нибудь могила! Мы все будем вслух рассказывать наши истории и уже ничего не стыдиться… Всё это там вверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся!

— Обнажимся, обнажимся! — закричали во все голоса».

Над кладбищем поднимаются густые испарения смрада — не телесного, потому что процесс гниения перешел уже на сами души. И вот посреди «праздника мертвецов» и раздается странное, невнятное по смыслу слово «бобок».

«Не то чтобы голоса, а так как будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!» Какой такой бобок?»

Точный смысл этого слова остается непонятным на протяжении всего рассказа, хотя он так и называется — «Бобок». Это даже не слово, а «словцо», какое-то бормотание, междометие — звук умирающей, но еще теплящейся души.

«Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он всё еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок»…»

Вот это слово «бобок» и может послужить обозначением наступившей эпохи и восполнить пробел в социально-политической терминологии. Вся та публицистика, геополитика, законотворчество, которые обрушиваются на страну, вызывая приступы энтузиазма, — это, по сути, тот же «бобок». Лопающийся пузырь последнего вздоха отходящего исторического организма.

«Бобок» — стиль времени, как декаданс конца XIX века или авангард 1910–1920-х гг. Это слово-клич, звук последнего бесстыдства, когда уже все дозволено, потому что смерть все спишет. О фонетике и семантике этого загадочного слова можно написать целый трактат. У Хлебникова похожее звучание связано с очертанием губ: «Бобэоби пелись губы». У повторных сочетаний «б» с открытыми гласными «а» и «о» — значение угрозы, насилия, смерти, пустоты. Здесь отзывается злой Бабай, которым пугают детей, и глагол «бабахать». У Мандельштама звучит столь же неопределимый, но выразительный глагол: «Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,/Он один лишь бабачит и тычет» («Мы живем, под собою не чуя страны…»). У И. Бродского есть загадочное стихотворение «Похороны Бобо», истолкованное самим автором: «Бобо — это абсолютное ничто».

Достоевский гордился тем, что ввел в русский язык глагол «стушеваться», т.е. незаметно исчезнуть. Но «бобок» — сегодня более важное для России слово, это знак громкого исчезновения, раскатистый предсмертный выдох.

Страна замерла, все внутри нее продолжается лишь по инерции, а глубинно она предельно напряжена и ожесточена на рубежах. «…Страна со всех сторон окружена неприятелем» (Д. Медведев). Это непревзойденный в истории рекорд: всего за несколько месяцев самой большой на свете стране удалось окружить себя врагом — такова проекция тотальной ненависти. То, что производится сегодня в знак солидарности со «злобой года», — и есть тот самый бобок. Бобок-пропаганда, бобок-публицистика, бобок-литература, бобок-метафизика… У бобка много профессиональных обличий и манер. Политик-бобок хочет отобрать у соседнего народа принадлежащую ему землю как «оккупированную» и тем самым отправить миллионы людей на небо, вслед за первой «Небесной сотней». Профессор-бобок выражается еще прямее, чеканит формулу: «Убивать, убивать и убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор я так считаю».

Путь, пройденный за четверть века, можно очертить так: от совка — к бобку. Разница немаловажна.

Совок был существом наглым и хамоватым, но и лопоухим, лоховатым. Его уши еще были полны отголосками добрых увещеваний и посулов равенства, братства и великого будущего.

Некие исторические, философские, моральные абстракции отдавались в его подсознании и придавали ему толику добродушия и расслабленности даже в острой борьбе за жизненные интересы. Он не был готов так безоговорочно «отжимать» у чужих и «сливать» своих. Он был более спокойным и уравновешенным и вплоть до 2014 года считал, что у жизни еще может быть второе начало.

Бобок лишен этих иллюзий и исторической перспективы. У него осталось только одно право, о котором в «Бесах» Петр Верховенский говорит Ставрогину: «В сущности, наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестие всего легче русского человека за собою увлечь можно». Ставрогин отвечает: «Право на бесчестие — да это все к нам прибегут, ни одного там не останется». И бобок этим правом пользуется самозабвенно. Незабываема сцена парада пленных в Донецке. Истошный мужской крик из толпы: «На колени поставьте! На колени!» За понурыми пленными проезжают поливальные машины. Репортер приходит в восторг: «Показательно! Браво! Браво! За ними даже дорогу моют, чтобы эта грязь не оставалась на нашей земле». Страна поднимается с колен, только если кого-то ставит на колени.

Совок в простоте душевной полагал, что вселенная должна по-матерински его любить и опекать, восхищаться даже его хамством как выражением ребячливой резвости и непосредственности.

Бобок — разочарованный совок, который вдруг осознал свое сиротство. Вселенная никогда не даст ему той любви, на которую он имеет право. Бобок — агрессивно-депрессивный совок, который ничего хорошего не ждет от мира. А потому готов первым нанести сокрушительный удар — и, разлагаясь в могиле, грозит «бобокалипсисом»…
*   *   *
Конечно, в эпоху бобка далеко не все бобки. Если применить термины фонетики не только к языку, но и к обществу, то оно делится на три разряда: гласные и звонкие и глухие согласные. Звонкие согласные всегда и во всем согласны с властью, громче всех кричат «ура» и побуждают к этому остальных. Они подают свой голос в поддержку всего, что уже господствует и с чем они, безусловно, от души согласны. Это «агрессивно-послушное большинство» (Ю. Афанасьев, 1989). «Глухие согласные» — те, которые поддерживают власть своим молчанием, равнодушием, терпением. Это депрессивно-послушное большинство.

Наконец, есть гласные. И в языке, и в обществе их всегда меньше, чем согласных. В них свободное дыхание мысли и слова не наталкивается на внутренние зажимы и преграды. В эпоху совка их называли диссидентами, олицетворением которых были А. Сахаров. А. Солженицын, А. Синявский… Эти ССС — и сотни солидарных с ними людей — придали иное звучание тому, что именовалось «СССР». Это люди мягкой души и непреклонного духа. Сегодня их называют «пятой колонной», но они меньше всего склонны выстраиваться в колонну. Они — писатели, музыканты, художники, журналисты, историки, политики, волонтеры — и к тому же граждане. Вряд ли их можно назвать «инакомыслящими», поскольку они не противостоят какой-то системе мысли, идеологии, идеократии. Они противостоят безмыслию, поэтому их можно просто считать мыслящими. И действуют они очень по-российски, бросая абсурдный вызов эпохе абсурда: в одиночку — против огромного большинства. Трудно поверить, что они победят. Но давно сказано первым христианским экзистенциалистом Тертуллианом: «Верую, потому что абсурдно».

05.12.2014

Джерело: http://snob.ru/profile/27356/blog/84765

P.S.: Екзистенціалі́зм або філософія існування (фр. existentialisme від лат. exsistentia — існування) — напрям у філософії XX ст., що позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі. Основним проявом екзистенції є свобода, яка визначається як відповідальність за результат свого вибору.

Posted in МОСКОВЩИНА | Tagged , , , , | Comments Off

Алексей Широпаев. Россия в войне с Украиной

“Произошли очень плохие сдвиги в массовом сознании: Кремль на волне антиукраинской политики резко фашизировал страну…
Ненависть к Украине, разогретая до запредельного градуса, стала, как это ни страшно, НАРОДООБРАЗУЮЩИМ фактором, и отказаться от неё без последствий власть уже не может. Ненависть к Украине стала той самой вожделенной национальной идеей”. (Алексей Широпаев)

 

 «Пёс твой, эпоха, я вою у сонного ЦУМа —
чую Кучума*»
Андрей Вознесенский

 

Я лично не верю, что перемирие на востоке Украины приведёт к чему-то хорошему.

Я полагаю, война продолжится.

Поэтому я буду вести разговор о войне.

Причём в конкретном разрезе: чем страшна война с Украиной для России?

Для нормального человека всё очевидно. Эта война отбросила Россию в дремучее прошлое. И главное — она обуславливает весьма мрачное российское будущее. Все попытки войти в круг европейских стран, предпринимаемые в ельцинскую эпоху, сейчас перечёркнуты жирным эрцэпэшным крестом, соединённым с чекистским щитом и мечом.

Произошли очень плохие сдвиги в массовом сознании: Кремль на волне антиукраинской политики резко фашизировал страну. Многие сейчас называют это национальной трансформацией, реставрацией, возрождением и поворотом к русскости — в действительности это просто ФАШИЗАЦИЯ, причём галопирующая. Русский фашизм (да, внешне не совсем такой, каким он грезился русским фашистам 90-х) стал ФАКТОМ. Это диагноз. Кремль вопит о «киевской фашистской хунте», подобно тому, как банальный базарный вор кричит «Держите вора!». Путин и его кэгэбэшная клика решили опереться на всё самое реакционное в нашем историческом наследии; на всё то, что так и не удалось изжить в эпоху Ельцина (главный исторический провал ельцинизма: он так и не создал действительно НОВОГО, европейского русского).

Ненависть к Украине абсолютно изменила Россию к худшему. Стало понятно, что массовое русское сознание остаётся абсолютно имперским и шовинистическим. Россия готова рассматривать Украину только в качестве своей колонии или в качестве выжженной земли.

Стала понятной цена хрестоматийным российским разговорам о «братском народе», который теперь на уровне массовой пропаганды превратился в «укропов» (впрочем, цена таким разговорам была понятной ещё в августе 2008-го, во время российско-грузинской войны, когда православные грузины в русской имперской оптике вдруг превратились в «грызунов»). Нынешняя ненависть к славянам-украинцам затмила даже ненависть к чеченцам времён Первой и Второй чеченских войн.

Жутко и страшно изменилась атмосфера в стране. Россия стремительно погрузилась в массовое безумие, меткой которого стали повсеместные «георгиевские» ленточки. В регионах уже формируются т.н. «антимайданные дружины» — аналог известных с начала прошлого века «чёрных сотен». Русское обывательское большинство «в душе» ПРИНЯЛО фашизацию и готово согласиться на политические репрессии (даже массовые) в отношении инакомыслящих и полное сворачивание остаточных свобод. Развитие демократии, гражданского общества — всё это стало невозможным и, главное, ненужным ТАКОМУ народу. ТАКОМУ народу нужны вождь, террор и милитаризм; ему нужны волосатые мифы, стимулирующие массовую ненависть и массовую гордость. О демократии в России можно смело забыть. Налицо ДИКТАТУРА с отчётливой тенденцией к тоталитаризму. В российскую жизнь вернулся СТРАХ (казалось бы, забытый) как фактор общественно-политической жизни. Несогласные с антиукраинской и неоимперской политикой Кремля окружены атмосферой морального и политического террора, они находятся в «зоне риска».

Отношения России с Украиной уже НИКОГДА не будут прежними. Украина никогда не забудет эту подлую, ползучую, террористическую войну, не забудет Крым, не забудет гнойное российское телевидение. Россия великолепно подтвердила ВСЁ, что о ней писали сторонники украинской самостийности. Украина потеряна для России как империи НАВСЕГДА. Отныне между Россией и Украиной лежит дымящаяся кровь. Эта кровь пролита по вине Москвы. На этой крови в России уже воспитывают детей. Сейчас одно из двух: или Путин своей необъявленной, дьявольски коварной войной измотает, разрушит Украину и в итоге ворвётся в Киев, или эта война ВЫКУЕТ украинскую политическую нацию, абсолютно невосприимчивую к московской имперской псевдоисторической демагогии — и это станет крахом концепции Российской империи. Война с Украиной представляет собой не столько прямое продолжение распада СССР, сколько апофеоз агонии имперской России вообще, агонии, затянувшейся (начиная с 1917 года) на целое столетие.

Боюсь, что и русские уже никогда не будут прежними. Каждый новый день войны с Украиной безнадёжно калечит, прежде всего, Россию. Российское общество, отвергшее освободительные идеалы русской интеллигенции, стремительно, зоологически деградирует. Война за восстановление империи, готовность убивать вчерашних «братьев» разрушает, дегуманизирует русскую личность, превращает её в монстра. Обратите внимание, как резко, начиная с весны, возрос уровень агрессии и хамства в обществе — оно подобно губке впитывает гопническую энергетику, исходящую из властного центра, клонируя путиных на бытовом уровне. Россия стала страной не Путина, но путиных. Наступил момент исторического краха, аннигиляции русской личности. Иван Грозный и Сталин победили в ней Толстого и Достоевского. Отныне в России всё будет жёстко-гопническим: гопническое православие как основа гопнического патриотизма, гопническая культура, состоящая из фекальных монологов Дмитрия Киселёва, затхлых круговых камланий Владимира Соловьёва и дружного, взрывного гогота юмористических телепрограмм. Это и есть фашизм в редакции Путина, замешанный на крови негласной, гибридной, как выражаются на Западе, войны.

Процесс выздоровления от фашистской заразы будет очень нелёгким. Заболеть всегда проще, чем выздороветь. Чтобы выздороветь, России нужно жёстко, позорно ПРОИГРАТЬ эту войну. Тогда есть шанс на переоценку ценностей. Шанс на отрезвление. Однако и в поражении России скрыта огромная опасность. Россия путиных может превратиться в страну рогозиных и баркашовых. На волне «национальной обиды» в Кремль въедут настоящие фашистские отморозки, настоящие «рыцари консервативной революции», для которых Путин — что-то промежуточное; он для них недостаточно последователен и решителен. Они уже опробовали свою угарную модель на востоке Украины, объявив православие государственной религией «ДНР» и «ЛНР». Это уже не Путин, это гораздо «дальше» Путина. Это чисто фашистское «новое средневековье» с плахой на площади. Не случайно, что на стороне «ДНР» и «ЛНР» воюют чеченцы-кадыровцы — они чувствуют внутреннее родство с нарождающимся «новороссийским» (а в вероятной перспективе — всероссийским) православным «халифатом».

Главная опасность ситуации в том, что Путин, сделав ставку на мракобесие и шовинизм, оказался заложником своей политики. Он уже не может повернуть назад, он просто вынужден идти дальше по пути дальнейшей эскалации, поскольку в спину ему дышат дугины и стрелковы, легион тех, кто уже нюхнул пороха и отведал украинской крови. Путин не может вернуть Крым, уйти с востока Украины, не рискуя потерять поддержку русского большинства, простившего режиму ВСЁ ради вновь обретённого чувства собственного величия. Ненависть к Украине, разогретая до запредельного градуса, стала, как это ни страшно, НАРОДООБРАЗУЮЩИМ фактором, и отказаться от неё без последствий власть уже не может. Ненависть к Украине стала той самой вожделенной национальной идеей.

Россия буквально зА волосы выбросила себя из европейской цивилизации, из круга цивилизованных стран и отныне будет сближаться с себе подобными, прежде всего с Китаем. Китай как более сильный игрок, разумеется, использует это сближение для наращивания свой экспансии на Дальнем Востоке и в Сибири. Перспектива: Россия превращается в придаток Китая (новый исторический вариант «Московского улуса»).

И последнее. За прошедшие полгода мир резко изменился — в него явно вошло некое зло. Воздух, воды, земля как бы отравлены некой горькой «полынью». Всё то, что ещё недавно казалось прочным, стало зыбким и призрачным. Война России против Украины — очевидный пролог Третьей мировой (состоявшийся саммит НАТО в Уэльсе ясно дал это понять). Последней войны в истории человечества. Очевидно, в её развязывании и состоит пресловутая «мессианская» роль России. Полагаете, что такой сценарий развития событий маловероятен? Не спешите с выводами: за последние полгода границы вероятного очень расширись. Вряд ли многие из нас ещё год назад могли хоть на миг представить себе «наш Крым», «Новороссию», бои за Луганск, Донецк и Мариуполь, воцарившуюся в России атмосферу шовинизма и ненависти. То ли ещё будет, как философски заметил скоморох с урезанным языком в финале гениального кинофильма «Андрей Рублёв»…

Джерело: http://rufabula.com/articles/2014/09/08/russia-in-the-war-with-ukraine

 

P.S.: Можливо, читачу прогнози статті здадуться надто песимістичними, але ім’я Олексія Широпаєва говорить за себе. До того ж, не забуваймо, що Другу світову розв’язали на пару Німеччина і Росія, Гітлер і Сталін, причому перший випередив другого лише на кілька тижнів. Наполегливо рекомендую для перегляду унікальний фільм Ігоря Кобріна «1941-й. Заборонена правда».
Чогось подібного на теренах колишнього СССР не було знято ані до, ані після.
Фільм дає цінну поживу для роздумів у контексті сьогоднішної агресії Росії проти України, оскільки висвітлює власне природу СССР-Московії, що брала участь у розв’язанні світової війни.

————————————————————————

*Кучум (* ? — † після 1598) — останній фактичний хан Сибірського ханства, правив у 1563–1598 роках.
Припинив платити данину московському цареві Івану IV Грозному. У 1570-х роках проти Кучума розпочали боротьбу козацькі загони на чолі з Єрмаком. У 1582 році після чергової поразки Кучум змушений був покинути столицю ханства — Кашлик. Загони Єрмака було вибито зі столиці в 1585 році. Після цього Московське царство послало на Сибірське ханство значні військові сили. Збройні загони хана чинили спротив московським військам до 1598 року…
Вікіпедія

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КУЧУМ ХАНЕ?
Грозный хан, задержавший колонизацию казахской степи на один век.
… О нем писали, как о «злодее», «кровопийце», «грабителе Сибири».  Российские историки рисовали перед нами образ малограмотного варвара, лишенного всякого человеческого облика.  Зато кровопийцу Ермака нам преподносили,  как «национального героя»…
Однако так ли это на самом деле?! Правда лишь то, что Ермак разрушил, воюя с Кучумом, казахское ханство, имевшее многолетнюю историю, завоевал исконные земли казахов, где они испокон веков жили, кочуя. Это была часть бескрайней казахской земли от Алтая и до Саха-Якутии…
Вероломное нападение Ермака на  крепкое ханство той эпохи послужило началом его крушения.
… Но хотя столица ханства пала, свободолюбивый Кучум еще 17 лет воевал с отрядами русских и казаков. В августе 1585 года, когда Ермак утонул в водах Урала, Кучум готов был праздновать победу. Однако, прибывшие в подкрепление казакам отряды русских не дали Кучуму ни окончательной победы, ни передышки.  Построив крепости Тюмень, Тарск, Тобольск, русские укрепились в Сибири. Как царская власть не уговаривала Кучума перейти на их сторону, гордый и свободный сын казахских степей не согласился. Он продолжал борьбу за Сибирь. Спустя 250 лет последний казахский хан Кенесары Касымов точно также воевал с русскими до последнего дыхания.
В 1598 году Кучум дал последний бой  царским войскам. Численное превосходство царских отрядов было очевидным, малочисленное войско Кучума потерпело поражение… Малолюдные Таймыр, Саха и Уссурийский край – стали следующими объектами нападения русских колонизаторов…

Бейсенгазы УЛЫКБЕК, член Союза журналистов Казахстана

Туркестан, №37 от 16.09.2010г

Читати повністю…

 

Posted in МОСКОВЩИНА | Tagged , , , | 1 Comment

БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ

“Российская государственная пропаганда в последний год стала синонимом и квинтэссенцией лжи, цинизма и хамства. Масштабы лжи о войне на территории Украины и о положении дел в России заставили вспомнить самые мрачные советские годы. Даже не годы застоя, а годы репрессий. Российское государственное и подгосударственное телевидение захлебывается ложью и ненавистью, как рвотой.
Последствия «учений на полигонах Южного военного округа» стали катастрофическими для России…
«Учения» показали, что в руководстве Российским государством человеческому, как и Божескому, места нет” (Лев Шлосберг).

Поздно вечером 11 октября пресс-служба Кремля распространила сообщение, согласно которому «после оперативного совещания президента с постоянными членами Совета безопасности России Путин провел с Шойгу отдельную рабочую встречу. Министр доложил Верховному главнокомандующему о завершении летнего периода обучения на полигонах Южного военного округа. По результатам доклада Путин поручил приступить к возвращению войск к местам постоянной дислокации. […]

До сих пор Российская Федерация ни в какой форме не подтвердила официально, что её Вооруженные Силы принимают участие в боестолкновениях с Вооруженными Силами Украины на территории Украины. […]

Сначала (1 марта) Владимир Путин попросил Совет Федерации о согласии «на использование Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», а потом (25 июня) попросил это согласие отозвать. Совет Федерации оба раза безропотно и единогласно согласился с президентом.

Но активная фаза войны началась как раз после этого «отзыва согласия». И в рядах «ополченцев» оказались тысячи российских «добровольцев», ставших таковыми совсем не по личному желанию, а по приказу. До сих пор не известно, кто отдал этот приказ.

Официальную позицию Российского государства не изменили ни похороны погибших военнослужащих, ни свидетельства военнопленных, ни рассказы родственников. Мы помним утверждение командующего ВДВ Владимира Шаманова: «В нашей десантно-штурмовой дивизии все живы и здоровы».

Но не все живы и здоровы, и ответа на вопросы о том, где, как и почему погибли эти граждане России, нет до сих пор.

Если смотреть на ночное сообщение пресс-службы Кремля строго по тексту, то там, конечно, нет ни слова о прекращении войны. Потому что «войны нет». И, соответственно, все остальные связанные с этим вопросы выносятся за скобки. […]

Могут ли их вернуть на «учения»? Могут. Могут ли начать «учения» с другими воинскими подразделениями в любой момент в том же месте? Могут.

При отсутствии официального объявления войны война может начаться, прекратиться и снова начаться в любой момент. […]

Погибли российские военнослужащие, общие потери по стране оцениваются от нескольких сотен человек до нескольких тысяч человек. Страшная цифра для «учений». Точные цифры и списки пока не известны, но это только вопрос времени. […]

Появился ропот в армии. Это недовольство пока не вышло на поверхность, не слышно в обществе, но о нём известно в военных кругах. Многие офицеры и контрактники не хотят воевать на необъявленных войнах, тайно гибнуть и быть тайно похороненными как «погибшие на учениях». Стало очень трудно набирать военнослужащих по контракту. Люди отказываются от контракта на тот свет. В большом напряжении находятся семьи солдат срочной службы, а среди них намного меньше готовых молчать при угрозе жизни сыну, мужу, брату, себе самому. […]

Становление украинского народа как сообщества, становление Украинских Вооруженных Сил происходит в начале XXI века на фоне вражды с Россией, войны с Россией, на фоне восприятия России как образа главного врага. […]

Россия не хотела расширения НАТО. Теперь НАТО будет почти везде в Европе, где есть границы России. И сами эти границы перестали быть неприкосновенными: если государство не признает границ другого государства, то никто не поручится и за его границы. К слову, принципы нерушимости границ, территориальной целостности государств, невмешательства во внутренние дела иностранных государств стали принципами европейской политики ещё в 1975 году: СССР вместе с 34 государствами подписал 1 августа в Хельсинки итоговый акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. И Россия – правопреемник в этом соглашении. Теперь в топку? […]

Нельзя воевать и враждовать с теми, с кем торгуешь. Это – закон мировой экономики. Российское государство не просто нарушило, а растоптало этот закон, причем не только в отношении Украины, а в отношении десятков развитых стран. «Да куда вы от нас денетесь», – презрительно бросило своим торговым партнерам Российское государство, сплюнув под ноги. И попало себе в лицо. […]

Российская государственная пропаганда в последний год стала синонимом и квинтэссенцией лжи, цинизма и хамства. Масштабы лжи о войне на территории Украины и о положении дел в России заставили вспомнить самые мрачные советские годы. Даже не годы застоя, а годы репрессий. Российское государственное и подгосударственное телевидение захлебывается ложью и ненавистью, как рвотой. И становится похожим на пропаганду в стиле Геббельса. Картина происходящего на самом деле настолько отличается от панорамы российского телевидения, что начинает неизбежно входить в противоречие с тем, что видит в своей жизни рядовой человек.

В России разожжен костер внутренней вражды. Оказавшись в ситуации своими руками созданной «осажденной крепости», Российское государство стало истерично искать врагов внутри страны, примитивно надеясь именно этих людей, эти общественные группы представить обществу как виновников всех происходящих несчастий.

Худшая часть российского общества поднята, вытащена на поверхность жизни. Человеконенавистники, подлецы, стукачи, доносчики, садисты, политические наследники палачей и вертухаев востребованы сегодня российским государством на «государеву службу». Они снова нужны, чтобы уничтожать народ России. «Ты не дай им опять закатать рукава, Родина…» Но – даёт.

Пропаганда ненависти и вражды уже на грани срыва голоса, но получается очень плохо, фальшиво, грязно.

Народ не верит. Народ начинает задавать себе простые вопросы: «Что происходит? Почему происходит? Кто виноват?»

Ответы на эти вопросы печальны и просты.

Строго говоря, они известны с дохристианских времен.

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и что в воде ниже земли… Не убивай… Не кради… Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего… Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (текст десяти заповедей по Синодальному переводу Библии).

Но соблюдать ставшие позже христианскими заповеди поднявшее на свой щит православие государство не хочет. И не соблюдает. Создало кумира. Убивает. Крадёт. Лжесвидетельствует и просто лжёт. Желает дом ближнего своего, и входит в него, и разрушает его, и забирает себе его часть.

Всего за один год Владимир Путин проиграл всё. Дружбу народов. Политику. Безопасность. Экономику. Славу. Мир.

И это поражение произошло только потому, что сначала один и тот же политик сделал ставку на конкретного человека как президента чужой страны, потом склонил его к отказу от выполнения внутренних и международных обязательств, потом удивился ответному возмущению народа этой страны, потом отказался принять мирную дорожную карту, предполагавшую добровольную отставку скомпрометировавшего себя лидера и досрочные выборы, потом пошел на экономический шантаж, потом на угрозу применения силы, потом организовал «возвращение» чужой земли и, когда голова совсем закружилась от «успехов», возжелал почти трети земли этого чужого государства.

Это был тайный штурм – бессмысленный и беспощадный.

На этом штурме машина Российского государства сломалась. Выполнить эту задачу она не смогла. Но пока она пыталась это сделать, в России и Украине погибли тысячи людей. Они не все ещё найдены, не все названы, не все похоронены. На составление списков погибших уйдут годы.

Для оставшихся в живых «учения» объявлены завершенными. Пока.

Уроки этих «учений» страшны и кровавы.

Ничто не говорит о том, что Российское государство намерено понять и усвоить эти уроки. Как минимум – пожалеть людей.

Это так просто, так по-человечески понятно: прекратить мучения людей. Покаяться. Уйти.

Для этого нужно быть человеком.

«Учения» показали, что в руководстве Российским государством человеческому, как и Божескому, места нет.

Лев ШЛОСБЕРГ

Полностью см. тут:
Псковская губернія

Лев Шлосберг (* 30 липня 1963, Псков) — російський політичний діяч, голова Псковського регіонального відділення партії «Яблуко», депутат псковських зборів, заступник голови комітету із законодавства, економічної політики та місцевого самоврядування, член постійної комісії з протидії корупції.
25 серпня 2014 року, під час війни на сході України, заснована Шлосбергом газета «Псковська губернія» першою опублікувала інформацію про закриті похорони в військовослужбовців-контрактників 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Леоніда Кічаткіна та Олександра Осипова, загиблих за нез’ясованих обставин.
29 серпня 2014 постраждав в результаті нападу невідомих, у результаті чого був госпіталізований з діагнозом черепно-мозкова травма, тимчасова амнезія, перелом носа і множинні гематоми обличчя (Вікіпедія).

См. также:

Андрей ЗУБОВ. ЭТО УЖЕ БЫЛО. Мы на пороге полного разрушения системы международных договоров, экономического хаоса и политической диктатуры.

Андрей Бессмертный-Анзимиров. УДУШЕНИЕ УКРАИНЫ КАК РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ.

Posted in МОСКОВЩИНА | Tagged , , , | Comments Off

“БЕЗ НАДІЇ СПОДІВАЮСЬ”. Или благодарность лучшим людям России: каждому, кто “не быдло, не убийца, не оккупант”.

“Украина – лакмусовая бумажка по выявлению в русской нации нормальных русских людей и хищных аморальных москалей”.

Андрей Романович Бессмертный-Анзимиров,
писатель, эссеист и кинокритик, переводчик богословской литературы.

 

 

“После Крыма страна разделилась на 10 процентов умных и 90 процентов идиотов”.

 

Российский детский писатель Эдуард Успенский.

 

 

“Они были слишком пассивны и слишком невежественны. Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество вновь и вновь порождали рабство. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы и не на что было бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума. И постоянно то тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно далекого и неизбежного будущего. Вспыхивали, несмотря ни на что. Несмотря на всю их кажущуюся никчемность. Несмотря на гнет. Несмотря на то, что их затаптывали сапогами”.

Братья Стругацкие. “Трудно быть Богом”.

********************************************

Честно говоря, я не уверен, что у соседнего народа в обозримой перспективе есть будущее с опорой на нравственные начала. Ведь без будущего он живет уже свыше 500 лет – со времен кодирования Московии Ивана IV ветхозаветным христианством с весьма существенным “усовершенствованием”: вместо “Злом на зло воздаю” (см. фильм “Царь” с последней ролью смертельно больного Олега Янковского) в действительности Московия-Россия (не путать с Русью-Украиной) всегда жила и продолжает жить по принципу – “Сею зло вокруг себя”.

Принимая во внимание тот мрак, в который очередной раз окунул «страну 90% идиотов» традиционный российский фашизм – теперь уже путинской эпохи – не могу не восхищаться Честностью,  Мужеством и Умом каждого из этих Людей…

Это потом, 21 сентября, был Марш мира в Москве и Петербурге … Эти же люди не ждали целый месяц объявленной оппозицией акции. Они вышли сразу. Протестовать в одиночку…

**************************************************

После неприкрытого вторжения российских войск 23 августа на территорию Украины в район Амвросиевки и в последующие дни в район Кутейниково, Старобешево, Новоазовска (а ранее в район Степановки, Новосветловки,  Георгиевки, Хрящеватого) на помощь отступающим российским террористам т. н. “ДНР и “ЛНР”, в Москве на одиночный пикет вышел Дмитрий Монахов, программист, активист “Солидарности”.

28 августа арестован на 15 суток за попытку провести пикет против войны с Украиной. Накануне вечером он написал в соцсети: “Я россиянин, не быдло и не убийца. И не оккупант. Мне стыдно, что Путин – мой президент. Иду на Манежку против войны”.
По свидетельству очевидцев, Монахов не держал никаких лозунгов и не имел при себе символики, а разговаривал с прохожими о своей позиции. Он был задержан и обвинен в неповиновении сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП), после чего Тверской районный суд Москвы присудил ему максимальное наказание”.
http://grani.ru/people/1447/

 


Дмитрий Монахов задержан в Москве за антивоенный протест.

 


Дмитрий Монахов задержан в Москве за антивоенный протест.

 

31 августа 2014 года. Москва, Манежная площадь. Антивоеннные пикеты (по материалам http://censor.net.ua).
Фото: Артак Григорян.

Отчаянные. Воины. Люди. Единицы – чтоб не сразу схапали. Одиночные пикеты не надо согласовывать с мэрией. Стоит двум людям собраться с плакатами вместе – это сразу “несанкционированный митинг” и автозак” ( Tanya Tereshchenko).

В Москве на Манежной площади в течение дня задержали как минимум семь активистов, шесть из них в четверг вечером, проводивших одиночные пикеты против войны с Украиной. Мария Рябикова, Елена Черепанова-Малько, Ольга Мазурова, Елена Захарова, Елена Букварева и Андрей Кургин, задержанные на Манежной на акции против войны в Украине, доставлены в ОВД “Тверской”

Активистки стояли на одиночном пикете с плакатом «Я, гражданка России, против войны с Украиной». Елена Букварева была задержана с плакатом «Нет войне!».

 


“Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”…


“Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”…

 

Пикет в Казани

 

  Одиночные пикеты против войны с Украиной вдоль Тверской. Москва.

“В Москве полиция задержала пять человек на пикетах против войны. Михаил Лашкевич, Артур Тулинов, Дмитрий Федоров, Ирина Епифановская и Ильдар Дадин, стоявшие в одиночных пикетах вдоль Тверской улицы в Москве, были задержаны полицией и доставлены в Тверской ОВД”. Также за выступление против войны полиция задержала композитора Александра Маноцкова”.

Один из инициаторов пикета, главный редактор “Ежедневного журнала” Александр Рыклин заявил: “Россия начинает открытую агрессию, Россия воюет против Украины, и с этим невозможно мириться”.

“Эта женщина с плакатом на Тверской угрожает правопорядку и стабильности в России…”


“Я другой такой страны не знаю…”

 

Алла Фролова вышла к памятнику Пушкина в центре Москвы с плакатом.

 

30 августа 2014 года, Петербург


Наталия Цымбалова развернула флаг Украины в центре Петербурга.

 

Ранее, в июне, в Москве возле посольства Украины были задержаны пять россиянок за то, что они находились возле здания посольства после возложения цветов в память об украинских военных, погибших в боях с российскими террористами.

Тогда же был задержан гражданин России, развернувший возле посольства Украины плакат: “Братская Украина, прости нас за Путина. Прими наши соболезнования и прости наш обманутый народ. Семья Сергеевых и настоящие граждане России” (Укринформ).

21 сентября 2014г. в Москве и Петербурге прошел марш мира…

Москва

Петербург


“Я другой такой страны не знаю…”

В Новосибирске Марш мира был сорван

А в Барнауле, где местные власти не разрешили проводить Марш мира, на ЕДИНСТВЕННОГО смельчака – Артема Косарецкого, который вышел на протест против войны с Украиной – напали за надпись “Сибирь против войны”.
Его и еще одного активиста – Виктора Рау – задержала полиция (http://censor.net.ua/n303650)

 

См. также:

“Руки прочь от Украины! Митинг “не согласован”?! – Война не согласована!”

Москвичи поздравляют Украину с Днем Независимости, 24 августа 2014 года: “Фактически вы сейчас ведете борьбу цивилизованного общества с варварами”.

Posted in НОТАТКИ | Tagged , , , , , | Comments Off

УДУШЕНИЕ УКРАИНЫ КАК РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

 

Автор этого материала – Андрей Романович Бессмертный-Анзимиров,
российский писатель, эссеист и кинокритик, переводчик богословской литературы.

 

“Украина – лакмусовая бумажка по выявлению в русской нации нормальных русских людей и хищных аморальных москалей”.

 

Наконец-то миру открылась заветная русская национальная идея – недопущение Украины в Европу любой ценой. Никого уже не могут удивить мнения украинских политологов, что Кремль в очередной раз провел спецоперацию против Украины и что кто-то в России, а, может, и в Украине, получит звездочки Героя России. Бойня на Евромайдане не имела никакой политической логики с точки зрения интересов Януковича. Но логики, как указывают комментаторы, нет только с точки зрения удержания власти: «Железная логика в этом абсурдном и преступном разгоне появляется, если посмотреть на ситуацию глазами президента России Владимира Путина. Снос Евромайдана с намеренной жестокостью и произволом на виду у телекамер был связан именно со стремлением продемонстрировать, что избирательный штаб министра МВД Виталия Захарченко и секретаря СНБО Андрея Клюева умеет выполнять обязательства перед Россией. Путин повязал Януковича кровью». Ибо Путин – «государственник».

А русский государственник (в переводе на литературный русский – человек с агрессивным империалистическим и тоталитарным сознанием) страсть как не любит возвращать награбленное. Особенно, когда это вам не дождливые балтийские земли, а огромная Украина с её природными богатствами и выходом к Чёрному морю. Поэтому ответ Москвы на Майдан однозначен: Украина – наша корова и кроме нас никто её доить не будет. В том числе и сами украинцы.

Самое удивительное, что этот бред, только своими словами, всерьёз повторяют и многие вполне милые и хорошие русские люди, даже порой обладающие высшим образованием. И нередко спорят до хрипоты. Русские были психологически-культурно почти одним народом с украинцами», сказали мне недавно. На что я ответил, что безумно рад за русских, но что это их внутренние проблемы. Поскольку украинцы с русскими никогда не были психологически-культурно одним народом. Поэтому им, украинцам, не важно, кем именно были с ними психологически русские. Мой оппонент не нашёл что мне возразить. Он никогда не думал с этого конца. За Голодомор ответственны в первую очередь украинские большевики, по крайней мере их руки, сказали мне. А за Холокост ответственны в первую очередь сами евреи, по крайней мере их ноги – потому что их ноги должны были отказываться идти в газовые камеры, а они не отказывались, – сказал я. И опять возразить на это оказалось нечего.

«Какой ещё Голодомор, от голода гибли и русские!» – возражают особы, очевидно полагающие себя вслед за нынешним российским батькой (поскольку повторяют слово в слово его аргументы) особенно ловкими и искушёнными в спорах. В таком случае, разве не естественно было бы, коль скоро пострадали все – перед всеми и извиниться, всем и компенсировать нанесённых урон? А не отказываться признать вину центра перед регионами и другими нациями – к тому же будучи представителем той самой организации, которая осуществляла Голодомор в первую очередь. Если в России не помнят и не поминают жертв голода в Татарии, Башкирии и Тамбове, то это не значит, что и Украина обязана забыть о Голодоморе. Тем паче, что палачи и не думают извиняться и только сыто рыгают в ответ.

Ни в Голодоморе (голод 1932-33 на Украине), ни в Ашаршылыке (голод 1932-33 в Казахстане) не обвинить даже самих большевиков. Ибо при Сталине большевики переродились в национал-большевиков, в русских большевиков, т.е. были далеко не теми, что при Ленине, Троцком и Рыкове. Национал-коммунисты, кстати, были и в Украине (В. Блакитный, А.Довженко, П. Любченко, М. Хвылевой, А. Шумский), но у них было другое понимание, не нацистское, как у Сталина, и Кремль их уничтожил – всех, кроме классика украинского кино Довженко, перевезённого в Москву и доживавшего свои дни в золотой клетке. Остались лишь русские национал-большевики, сталинофашисты, ибо СССР должен был стать страной русских, так что украинцы и казахи – две самых больших нации после русских (узбеки тогда не были единым народом) – были приговорены к истреблению голодом. Сталин был выразителем чаяний русских люмпенов, серой и безликой русской массы, пришедшей на смену уничтожаемым и уничтоженным русским европейцам санкт-петербургского периода. Поэтому попытка представить Голодомор как просто одно из многих преступлений сталинизма и уравнять его с оными обречена на провал. Это поиски выхода, чтобы не платить по счетам.

Целенаправленный этноцид русскими украинцев в 20 веке был вызван тем, что в своей подавляющей массе украинцы, подобно полякам, финнам и прибалтийским народам, не поддержали большевизм. Нельзя назвать ни одного крупного украинского революционера-большевика – все большевики с украинскими фамилиями (Скрыпник, Антонов-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко, Семашко, Цюрюпа) не только не имели никакого отношения к Украине, но и были полностью русифицированы. Во время гражданской войны в Украине заправляли и вообще далёкие от Украины люди – Пятаков, Раковский, Евгения Бош, Сергеев. На роль марионетки в «Советской Украине» у всероссийской партии большевиков не нашлось ни одного украинца.

Вот почему, когда после Гражданской войны в 1922 было решено выслать из страны по спискам поездами и «философскими пароходами» неугодных деятелей культуры (так называемый «украинский список» состоял из 77 человек), лидеры коммунизма почти сразу приняли решение «о нежелательности укрепления эмигрантами украинского националистического движения». Высылка за границу по украинскому списку была прекращена, не начавшись. Политиков и учёных Украины сослали в отдалённые губернии РСФСР и позже физически ликвидировали при Сталине. Был в Украине и свой Гумилёв – поэт-авангардист Григорий Чупрынка, который реально руководил восстанием в 1919 году против большевиков на Черниговщине и 28 августа 1921 года был расстрелян ЧК как член киевского Центрального повстанческого комитета. Это случилось через два дня после расстрела Николая Гумилёва под Петроградом.

Большевизм и членство в СССР были украинцам навязаны силой, подобно тому, как при царе им было навязано пресловутое «единство с русским народом», существовавшее только в официальных учебниках истории и умах шарлатанов и демагогов от истории. «Возмутительный и нелепый софизм – будто возможны две русские народности и два русских языка!» – писал в 1863 году М. Катков. И немедленно использовал привычный ход русской пропаганды, сделав украинское национальное движение частью «польской интриги» и переведя его таким образом в разряд непосредственных политических угроз со стороны врагов России. Знакомые песни, не так ли?

Голодомор был задуман русской администрацией, как акция особой важности, в Москве, осуществлён из Москвы, руками Москвы и с помощью московских штыков и местных сатрапов, посланных и поставленных Москвой. В целях ликвидации украинцев и заселения Украины послушными отбросами русского общества – как это сделали с землями немцев Поволжья, крымских татар, чеченцев, калмыков, карачаевцев, балкарцев и др. Что и было осуществлено в Восточной Украине. Живущая там сегодня пятая колонна русских, настроенных на Москву, в буквальном смысле поёт и пляшет на костях миллионов украинских мучеников.

Всё это подтверждается фактом беспредельного по своему масштабу уничтожения украинской интеллигенции в период Голодомора. Его размах на порядок, если не больше превосходит общеизвестный Большой Террор против русской культуры. Представьте себе физическую ликвидацию всего русского Серебряного века и всех молодых писателей 1920-х годов. Именно это произошло в Украине. «Были убиты все подряд», – именно так сказал мне когда-то мой покойный отец, начинавший свою карьеру в столице Советской Украины Харькове на киностудии «Кинорабмол», основанной чудом выжившим Леонидом Луковым. Символисты, неоклассики, футуристы, члены объединений «Гроно», «Гарт», «Ланка», «Арена», «Плуг», «Молодняк», «Союз писателей западной Украины» и других были вырезаны почти полностью. Кто не был вырезан – покончили самоубийством, как Хвылевой, Любченко, Борис Тенета, или умерли на улице, как академик Михайло Слабченко. В истории Украина это так и называется – расстрелянное возрождение. Пик террора – 3 ноября 1937 года, когда в Сандормохе (Карелия) был расстрелян Лесь Курбас и с ним 198 писателей, художников и учёных из Украины.

Выжили буквально единицы: Остап Вишня прошёл через 10 лет ГУЛАГа, Максим Рыльский не избежал тюрьмы, Владимир Сосюра был травим до конца жизни, Павло Тычина, которого обвинили в буржуазном национализме, спасся, став певцом сталинского строя. Не обошли стороной и детей классиков украинской литературы. Были убиты сын Ивана Франко Пётр, сын Коцюбинского Юрий, муж покойной Леси Украинки музыковед Климент Квитка прошёл через годы лагерей. Ещё живой и здоровый в те годы классик Васыль Стефаник, осмотрительно живший в «панской Польше», отказался в 1933 году от персональной пенсии от советского правительства в знак протеста против Голодомора и репрессий в Украине. Пик террора – 3 ноября 1937 года, когда в Сандормохе (Карелия) был расстрелян Лесь Курбас и с ним 198 писателей, художников и учёных из Украины.

В бесконечном мартирологе украинской культуры 20 века перечислю немногих, не упоминая уже названных мною: Михаил Бойчук, Тимофей Бойчук, Гордей Брасюк, Кость Буревой, Марк Вороной, Василь Вражливый, Михаил Драй-Хмара, Сергей Ефремов, Дмитро Загул, Мыкола Зеров, Михайло Ивченко, Мирослав Ирчан, Майк Йогансен, Борис Коваленко, Григорий Коваленко, Григорий Косынка, Владимир Косинский, Наталья Коцюбинская, Антон Крушельницкий, Фавст Лопатинский, Иван Микитенко, Владимир Науменко, Валериан Пидмогильный, Сергей Пилипенко, Евген Плужник, Валерьян Полищук, Клим Полищук, Люциана Пионтек, Олександр Пучковский, Михаил Семенко, Михайло Слабченко, Тарас Слабченко, Валерьян Тарноградский, Дмитрий Фальковский, Павло Филипович, Гнат Хоткевич, Вероника Черняховская, Владимир Чеховский, Гео Шкурупий, Григорий Эпик, Матвей Яворский… Ни об одном из них русские не знают.

Я очень люблю Германию. Но с немцев вину за Холокост до сих пор не смыть ничем, хотя они-то как раз и покаялись (во всяком случае, их западная часть). И так будет ещё лет сто. То же самое и с русскими. Вину за расстрелянное возрождение и за Голодомор с русских ничем не смыть. И здесь между русскими проходит водораздел – между теми, кто не выдумывает оправданий («сами украинцы тоже…», «русские гибли тоже…») и не призывает «ребята, давайте жить мирно», а безо всяких оговорок и иллюзий признаёт коллективную вину своей нации перед украинцами и кается перед ними. Украина – лакмусовая бумажка по выявлению в русской нации нормальных русских людей и хищных аморальных москалей.

Разумеется, покаяние – глубоко индивидуальная вещь. Речь идёт о векторе общественного сознания. О том, что люди в массе своей перестают оправдывать палачей и испытывают ужас и горечь от того, что было сделано их отцами и дедами.

Однако вместо покаяния перед Украиной и компенсации за нанесённый урон хотя бы бесплатными газом и нефтью, а не только передачей Крыма (как это сделал Хрущёв, искупая свою вину перед Украиной за Голодомор, о чём он говорил прямо), вместо всего этого нынешняя цель России – изолировать и парализовать Украину по видимости руками Януковича, а если эта спецоперация не удастся – прямо из Москвы. Не пустить Украину в Европу. Подмять её под грабительский «Таможенный союз». Отобрать у Украины Крым и Донбасс. Свести огромную богатую страну к очередной «отрасли» путинской экономики, основанной на круговой поруке, грабеже и коррупции. Коль скоро вместо покаяния и извинений Москва принимается в очередной раз тащить и не пущать украинцев в Европу, невольно возникает вопрос о психической нормальности московской администрации, которая с холодным садизмом ждёт, пока Украина окончательно задохнётся в её братских объятиях. О нравственности московской администрации вопроса не возникает уже давно. Россия превратилась в грудную жабу постсоветского пространства.

Остался последний вопрос. Почему многие русские, люди приличные, образованные и, порой, по виду вполне культурные, искренне считают Украину отбившимся от рук сборищем непутёвых «младших братьев», которых надо вернуть обратно. Имперский комплекс в подсознании? Нет, не он. Двухвековая промывка мозгов великодержавной пропагандой – так будет вернее.

Я долго думал над этой моральной проблемой и вот к каким выводам пришёл. Русские люди прекрасно знают, чьё мясо съели. Они прекрасно знают, что и они, и их отцы и деды предали Украину и предавали её в течение всей своей жизни. Все русские люди прекрасно знают, что третий век подряд попирают Украину и используют Украину, принимая как данность лживую пропаганду о «едином народе», выдуманную Катковым в 1863 году. Поэтому одни хают Украину, другие мрут от ненависти к Украине, матерятся и глумятся над ней, третьи катаются по полу в антиукраинской истерике, испуская пену, четвёртые ханжат и лицемерно-слезливо тянут кишки из оппонентов – «мы-де единый народ, мы, мол, так друг друга любим, уход Украины – такой удар по Украине и России»… А иные молчат-помалкивают. Обличаемые совестью.

Так поступают все представители человеческой породы, старающиеся избавиться от чувства вины, не прибегая к единственному очищающему совесть методу – покаянию. Вместо последнего возникает иррациональная контрагрессия и украинофобская истерика.

«Ненависть в сочетании с презрением способна стряхнуть любое ярмо», – писал Вольтер. Оправданная ненависть к России разливается по украинским простором здесь и теперь по инициативе самой России. Чего добиваются московские украинофобы всех мастей?

Презрения?

За этим дела не станет.

2013 год, во время событий на Майдане в ноябре.

См. другие публикации Андрея Анзимирова

См. также:

Андрей ЗУБОВ. ЭТО УЖЕ БЫЛО. Мы на пороге полного разрушения системы международных договоров, экономического хаоса и политической диктатуры.

Лев Шлосберг. БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ.

Posted in МОСКОВЩИНА | Tagged , , , , , , | Comments Off

ВІДЕОЗБІРНЯ. Найпам’ятніші відео часів Євромайдану та початку російської агресії проти України 2014 р.

М. Єфремов. «Бандерлоги и Великий Пу». Набуло особливої популярності в Україні у 2014 році.

 

«Никогда мы не будем братьями!» (поезія Анастасії Дмитрук). 19 березня 2014 р.

 

«Путин в ярости. Стыдно быть русским (запрещенное в России видео)». 26 березня 2014 р.

 

«Масяня жжет. Бендеровцы наступают». Квітень 2014 р.

http://video.ukrhome.net/play/144213/

 

Дніпро-Арена. Гімн після останнього матчу сезону дніпропетровського «Дніпра». 18 травня 2014 р.

 

Уривок із фільму «Перевізник 3»: «Я не русская, я украинка!»

 

«Новый хит из Харькова! Это, детка – Рашизм! Песни времен АТО на Востоке». 9 липня 2014 р.
«Тот кто фашист, тот про фашистов громче всех кричит…»
«Главная идея рашизма – “защита русских” с помощью вооруженных вторжений в соседние страны».

ТЕКСТ
1. Как говорят в народе – на воре шапка горит.
Тот кто фашист тот про фашистов громче всех кричит.
Конечно, Хуйло гений, красив, умен, силён,
Он царь и Бог, для всех спасенье, государство – это он.

Ваше любимое занятье – это поиск врагов.
Вы ненавидите пиндосов, хохлов и жидов.
Так если вы ксенофобы, то кто же тут нацисты?
В шизофреническом экстазе появились рашисты.

Припев:

Это, детка, рашизм, православный фашизм.
Завоюем, отожмём, референдум проведём.
Это, детка, рашизм, православный фашизм.
Вы говорите: “Миру мир”, “миру Русский мир”.

2. А Геббельс нервно курит. Пускай все СМИ немного врут,
Но ваши СМИ не просто врут, а тупо придумывают.
Так с братьями не поступают, так не подставляют.
А уж если мы братья, то вы Каин, а мы Авель говорком.

Ваш телевизор переполнен бредовой пропагандой
Про всенародную поддержку Даунбасса и Луганды.
Журналисты не знают как извращённей соврать,
За ордена готовы Хуйла в жопу целовать.

3. Мы жили 23 года в согласии и мире,
Не воевали, не взрывали, пусть и сложно, но жили.
Не жгли мы синагоги, язык не запрещали,
А наша пятая колонна всё время верещала.

Но никакой Юго-Восток не захотел отделяться,
Мы все готовы за единство Украины сражаться,
И там, где правит типа хунта – везде тишина,
А там, где типа ополченцы – террор и война.

Теперь пришли к нам ваши стрелки и бородаи
И вносят смуту, и воюют, убивают, пытают.
И даже ваш патриарх всё о войне вещает.
Он словно дьявол на войну вас всех благославляет.

Ваша религия- не вера, ваша религия – война.
Играя мускулами, пляшет радостно страна.
Свобода – это рабство, ну а война – это мир.
И вы готовы пригласить весь мир на свой кровавый пир.

 

«Это, детка – Рашизм!» Англомовна версія.
Boris Sevastyanov – That’s, baby, Russism.

Text
1. As folk says the real fashist is the one
who shouts more! Fashists, Fashists! And nothing more.
Of course Putin is genius, handsome, smart and strong
He is a Tsar, A God, a savier for all – that”s all!

Your favourite task is searching for any enemies
You hate Yanks, Jews, Asians, Ukrainians.
If you are xenophobes, then who’s a Nazi here?
In schizophrenic ecstasy Russists appeared!

That”s, baby, Russism, That”s religious fascism!
Conquer, Take away your land, make referendums
That”s, baby, Russism, That”s church fascism!
You say “Peace!” for Russian world, Russian world peace!!

2. All Dr. Hebbels is worring about, all mass media is lieing
But Russian media is not just craming, but totally sklenting.
But Real brothers never do that, and never set it up! And
if we are brothers, then we are just like Cain and Abel

Your crazy TV is full of stinky propaganda
About huge support for Daumbass and Luganda
The journalists go out of their way making up stories
For medal they are ready to kiss Putin”s ass

3. We”ve lived in peace for 23 years. It was like a gift.
We never made war, sometimes lived hardly but lived
We didn’t burn synagogues, didn’t ban any language
Despite our fifth column making noise all the time

But South-East of Ukraine didn’t want to separate
We all are ready to fight for the unity of Ukraine
And every place Kyiv junta rules – everywhere is silence
And every place separatists rule – everywhere is violence!

“Strelkis” and “borodayis” came to our land
They bring only unrest and torture, war and distemper
And even your patriarch is talking war all the time
He is like devil, is blessing Russia for war and lie

Your religion is not faith, your religion is war
The whole country is dancing madly playing muscles
For you freedom means slavery, and war means peace
And you are ready to invite all planet to your bloody feast

 

Орест Лютий. «Пішов нах…». Авторський проект професора антропології Ореста Лютого. 11 лют. 2014 р. (18+)

 

«Песня с запрещенными в России словами от братского украинского народа».  Автор – Борис Севастьянов (Харків). 3 липня 2014 р. (18+)

 

Москвичі поздоровляють Україну з Днем Незалежності. 23 серпня 2014 р.

 

Див. також:

Путін Х*йло Владіміровіч. ВІДЕОЗБІРНЯ ДЛЯ ІСТОРІЇ. (вибрані відео і тексти часів початку російської агресії проти України 2014 р.) 18+

Posted in НОТАТКИ | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Путін Х*йло Владіміровіч. ВІДЕОЗБІРНЯ ДЛЯ ІСТОРІЇ. (вибрані відео і тексти часів початку російської агресії проти України 2014 р.) 18+

Колись археологи майбутнього, длубаючись серед кремлівських руїн, натраплять на кілька мумій «фараонів»-карликів… На щастя для дослідників, їм не доведеться сушити голови над тим, котрий з них Путін – на його саркофазі грабіжники пізніших часів неодмінно залишать пять акуратно видряпаних літер… 

Як констатує видання «NR Baltija», з часів гасла «Гітлер – капут!» світ не знав настільки стійкого та популярного слогана як «Путін – хуйло!»

«Мозги России унесло,
Они не видят сути,
Весь мир скандирует “Хуйло!”
И лишь Россия – “Путин!”»

(https://twitter.com/kryganoff/status/499051482483027968)

**********

Серед публічних осіб України про «шизофренічну» сутність Путіна чи не найпершим висловився новопризначений голова Дніпропетровської ОДА Ігор Коломойський (9 хв.), продемонструвавши також обізнаність з історією агресії більшовистської Росії проти УНР…

 

Вельми дотепним виявилось порівняння виступів Путіна та Гітлера…


Порівняння виступів Владіміра Путіна 18 березня 2014 р. перед Федеральними Зборами та виступу Адольфа Гітлера перед Рейхстагом 1 вересня 1939 р.

 

Талановите й палке «Нікогда ми нє будєм братьямі!» Анастасії Дмитрук зібрало мільйони (!) читачів і слухачів. Про популярність та силу її витвору свідчать численні спроби підробок та контрпропаганди на Ютубі з боку росіян.

 

В тонко гумористичній, притаманній лише їй, манері,  в дні, коли російські “зелені чоловічки” захоплювали Крим , «послала» куди подалі Путіна Одеса…

 

А в дні масованого наступу азійського “русского міра” на материкову Україну,  на Одеському Привозі натхненно (треба бачити!) звучала Ода Радості з 9 симфонії Бетховена – офіційний Гімн Євросоюзу…

 

І нарешті про «футбол»…
Патріотичні традиції українських фанів-«ультрас» добре відомі – чого лише вартий динамо-київський хіт 2011-го року «Спасібо жітєлям Донбаса за прєзідєнта-підораса!», присвячений президенту-вору Януковичу…

 

І ось харківська прем’єра  того самого легендарного гасла-пісні «ультрас» (вперше документально зафіксовано в Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші фанатів «Металіста» і «Шахтаря»)…

…яке незабаром крокуватиме стадіонами та вулицями України, діставшись до душ українців од пенсіонерів до дітей…

**********

«Битва бабушек в супермаркете “Сильпо” в спальном районе Харькова

Одна пожилая женщина вдруг произнесла, что Ляшко – это наш настоящий защитник, на что другая женщина примерно в тех же летах уверенно заявила, что Ляшко “начал войну”, после чего вся очередь (да, пенсионеры в основном) объяснила этой второй неграмотной старушке, что войну начал Путин, добавив, что он х*йло.
Кто год назад мог подумать, что наши старики … узнают правду о Путине?»

(Alyona Sokolynska)

 

«Простите, не удержалась.
Девочка написала в группу “Одесса. Курс – Евро”
“Немного позитива… В гости к моему соседу приехал брат из Винницы, и его сын, первое, что спросил у нашей детворы, гуляющей во дворе, “вы проукраинские или пророссийские?”, на что наши дружно ответили: “Мы за единую Украину!”, и пошли в ход все речевки с Майдана……, и как венец – “Путин – х..ло, ла-ла-ла-ла….». Весь двор сотрясался от криков и впервые никто из соседей не сделал детям замечание – “тише”, и только одинокая семья сепаров тихо злилась в своем “гнезде”, но вякнуть ничего не посмела…… Подрастают патриоты Украины, и это не может не радовать… Если полгода назад эти же дети жаловались, что тяжело делать уроки по украинскому языку, то сейчас в их лексиконе все больше “мовы” и им это нравится!….. Вот так – все годы независимости не смогли сделать того, что сделал в миг один Х…ло своей тупой агрессией, он “помог” не только нам, взрослым, но и детям почувствовать себя НАЦИЕЙ – вне зависимости от своей национальной принадлежности… И за это мы платим дорогую цену, но очищение приходит через страдание, и хочется верить, что в результате мы все-таки получим новую Украину – европейскую страну, в которой будут жить счастливые люди и гордиться тем, что они – украинцы!”

(Alena Balaba, Фейсбук)

**********

“Путін – хуйло”: 60 тисяч голосів під час матчу “Динамо” Київ – “Шахтар” Донецьк 16 квітня 2014 р. на вщерть заповненому стадіоні, де відбувався фінал Євро-2012.

 

А згодом в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, намагаючись врятувати російську амбасаду від спалення мітингарями за злочини російських терористів, заспокоюючи людей, підхопить цей нехитрий мотив, змусивши світові ЗМІ вже наступного дня сушити голови в намаганні адекватно перекласти слоган «Путін – хуйло».

**********

Від Віталія Чепіноги на підтримку Андрія Дещиці:

«В стиле Владимира Маяковского

Хуйло и Путин –
братья на одно хайло
Для матери-истории
это – одно и то же, по-сути
И не зря, когда мы говорим Путин
подразумеваем – Хуйло
А когда говорим хуйло
Подразумеваем – Путин»

 

«Путин – *уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла». Эту песню украинских ультрас теперь поет вся Украина.
Спел или сказал эти знаменитые слова и исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещиця. Он сделал то, что должен был сделать.
Довольно меткая, пусть и грубая, характеристика Путина прозвучала возле российского посольства в субботу. В тот момент там было горячо. Сотни киевлян готовы были сжечь посольство из-за гибели 49 украинских военных возле Луганска.
Наверное, поступок Дещицы – не совсем дипломатичный. Но это – в мирное время. А когда идет война, в отношении агрессора сложно думать над эвфемизмами. Да и как еще можно назвать президента соседнего государства, который отправляет и вооружает террористов, убивающих наших солдат?..
Мало того, что Путин украл Крым и терроризирует Донбасс. Он еще и на полном серьезе несет всякую чушь и бред. Он уже больше полгода говорит фейк. Комментирует фейк. Дает команду фейковать своему МИДу, политологам и журналистам. Полная и всеобщая галлюцинация. Проще говоря, шизофрения.
Это же чего нужно было обкуриться, чтобы видео из бомбежек Ирака или Сирии показывать как обстрел Словянска? Или пожар многолетней давности в одном из канадских городков представить как результаты бомбежки Славянска украинской авиацией?..
Несколько лет назад в Саудовской Аравии власти обезглавили педофила. Теперь, по легенде российских СМИ, это – обезглавленный житель Краматорска.
А чего стоят кавказские кадры! Сами стирали с лица земли целые деревни, применяя системы залпового огня «Град», а теперь это секретное видео преподносят как зверства украинской армии […]
Как остановить эту шизофрению? Думаю, для этого фразу «Путин – *уйло» должен сказать не только министр иностранных дел, а вся украинская элита. Песню ультрас мы должны петь вместе с гимном. А еще лучше – если эту фразу подхватят дипломаты западных стран. Когда без этой фразы трудно будет представить выступления дипломатов в ООН. Или когда этой фразой будут завершать выступления и Обама и Меркель».

(Николай Бабич. *уйлом против шизофрении)

 

«Знатно рвет пуканы дорогим россиянам. Северные соседи надели ватные фраки, завязали нашейные платки из бичевки, пенсне закрепили между бровью и пезд*лем под глазом и рассуждают о тонкостях дипломатии, как недопустимо министру-дипломату произносить матерные оскорбления о президенте братской страны, ёпта.
И слова говорят правильные и по учебничку даже иногда, примеры приводят из мировой истории и во время всего этого буйства интеллигентности и вселенского понимания прописных истин уважительного поведения как и всегда монотонно и необратимо из разорванной ширинки да грязных труселей достается и выкладывается вонючий немытый болт и кладется на контекст.
А контекст таков, что Россия – агрессор, убивает сограждан министра иностранных дел Дещицы, а Дещица вышел при этом защищать территорию агрессора от людей, находящихся в праведном гневе. И в этот самый момент Дещица мог не только скромно, стесняясь, разряжая обстановку (посмотрите же видео, в конце концов) назвать хуйла хуйлом, но и сделать это более уверенно и даже показушно. Ситуация окружающего огня и ненависти позволяла […]
Дипломатия сама по себе – это не процесс, в котором важны сами по себе акты. По большому счету, не важна и сама по себе дипломатия. Важны последствия. А последствия таковы, что весь мир сегодня вводит в активный словарь слово Хуйло, а мировые газеты объясняют своим читателям, почему Хуйло, собственно, является Хуйлом […]

(Иван ОБЕРЕМКО, Цензор.нет)

**********

«Провідні світові видання зіткнулися з мовною проблемою, описуючи інцидент за участі в.о. міністра закордонних справ Андрія Дещиці, коли той, спілкуючись з мітингарями поблизу російського посольства, вигукнув: “Так, Путін – х**ло, так!”
“Yes, Putin is a dickhead, yes”, – переклали Дещицю англійською брюссельські журналісти.
Британська газета The Guardian наводить в тексті статті транскрипцію khuilo і пояснює, що окрім як “dickhead” це слово можна перекласти як “fucker“.
Угорською переклали “faszfejet“, і це слово має чи не найміцніший нецензурний зміст.
Французькою в словнику «Dictionnaire de russe argotique et familier» це слово вдалося перекласти як фр. tête de nœud з варіантами «connard», «couillon».
А в’єтнамська агенція Tuoitre.vn передала «хуйло» як в’єт. thằng khốn, що означає “виродок“.

**********

Термін одразу ж з’явився у популярному англійському словнику грубої лексики Urban Dictionary:
«Huylo is a typical russian insult. A person who cant be trusted, who is full of shit and he knows that, but still behaves like he does believe in his words. Sort of an english dickhead but much ruder. Comes from ‘huy‘ which is russian for dick.
Putin ‘Huylo’ Vladimirovich.

(Хуйло – типова російська образа. Людина, якій не можна довіряти, яка повна лайна і вона ЗНАЄ ПРО ЦЕ, проте все одно поводиться так, ніби вірить у власні слова. Різновид англійського «хуєголовий», але набагато грубіше. Походить від «хуй», що означає англійське «dick».
Путін Хуйло Владіміровіч.)
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=huylo

Та, як на мене, правильніше було б передати звук «х» буквами «kh», а не «h» (адже останній варіант передає м’який український звук «г»)

 

Пан Дещиця поставив у ступор світову дипломатичну місію, іронізує Дмитро Дивніч. – Наразі термін пуйло кожна країна перекладає і трактує по своєму. Навіть англомовні країни не мають єдиного погляду на термінологію. Очевидно, що МЗС України зобов’язаний офіційно (і то терміново) передати на всі дипломатичні пости переклади терміну, письмове пояснення, схематичні малюнки і фонограму відомої пісні у автентичному виконанні.

**********

Уривок із «Вашінгтон Пост»:
On Saturday night, the strong words over the Ukrainian crisis took an unusually vulgar turn: Ukraine’s interim foreign minister, Andrii Deshchytsia, called Russian President Vladimir Putin a “d—head.”
“I am ready to be here with you and say, ‘Russia, get out of Ukraine,’ ” Deshchytsia said as he tried to calm protesters outside the Russian Embassy in Kiev. “Putin is a d—head, yes.” The incident was captured on film (around 35 seconds in):
The phrase “Путін хуйло” (transliterated alternatively “Putin Khuilo!” or “Putin Huylo!” – roughly, “Putin is a d—head!”) has been around since at least March. It goes something like this:
Pu-tin Khui-lo
la-la-la-la-la-la-la-la
la-la-la-la-la-la-la-la
la-la-la-la-la-la-la-la

**********

Відтак, на запитання «Ху із містер Путін?», що прозвучало на всесвітньому економічному форумі в Давосі 2000 року щодо новопризначеного наступника Єльцина, через 14 років однозначну відповідь було знайдено в Україні: “Путін – хуйло”. І світ погодився з такою оцінкою новоявленого кремлівського фюрера – пісня крокує планетою, і ось лише деякі зразки її виконання (за «Вашінгтон пост» та «Подробностями»).

 

Софія, 7 липня. В столиці Болгарії кортеж глави МЗС РФ Лаврова-Геббельса зустріли скандуванням «Путін – хуйло!» біля президентського палацу…

 

У столиці Австрії Відні 24 липня “Путін – хуйло!” проспівали особисто Путіну…

 

З Лос-Анджелесу надійшла мексиканська версія хіта, почутого користувачем Ютуба Igor Kuzyk під час святкування дня народження одного з його товаришів…

 

Румунська версія – від “ультрас” футбольного клубу «Зімбру» з Кишинева. Молдовські вболівальники співають “Putin poponar!” під час матчів національного чемпіонату.

 

А ось як співають оригінальну версію українською німецькі фани в пабі «Білий Лев» у Львові…

 

“Ла-ла-ла” в центрі Варшави після концерту «Солідарні з Білоруссю»…

 

Хіт дістався й Країни Сонця, що сходить… І, хоча звук «л» дається японцям нелегко, пісня одразу розпізнається…

 

У рамках чергового щоденника Чемпіонату світу – 2014 у Бразилії спецкор Громадського телебачення Володимир Мула заспівав разом із американцями славнозвісну пісню про Путіна, а також розшукав російських фанатів – любителів матрьошок із написом «Крим наш»… Показовий у багатьох відношеннях репортаж і коментарі до нього: “Бляха, на календаре 2014, а эти дикари всё 41-й вспоминают… Ничего не достигли за 70 лет”.

**********

А поки пісня завойовувала серця людей…

… в англомовній Вікіпедії з’явилася стаття Putin khuilo!, повязана зі статтею 2014 Russian military intervention in Ukraine (Російська воєнна інтервенція в Україну 2014 року)…

… Інтернет-користувачами було створено плаґін для веб-браузера Google Chrome, який автоматично замінює на сторінках, що переглядаються, всі слова «Путін» на слово «Хуйло» у відповідних відмінках…

… а українські астрономи спільно з міжнародними колегами на прохання одеських активістів назвали зірку «Putin-Huilo!». Зірку назвали в рамках проекту «PALE BLUE DOT», що проводиться міжнародною організацією «White Dwarf Research Corporation» з метою підтримки астрономічних пошуків. Небесні координати зірки: пряме сходження: 18h 59m 47.09s, Схил: 46° 26′ 44″, зоряна величина: 11. Номер зірки в міжнародному каталозі: KIC 9696936. Міжнародний астрономічний каталог Kepler фіксує ДОВІЧНУ назву зірки (Вікіпедія).

**********

З початком нового футбольного сезону й продовженням кривавої путінської війни на сході України…  

… фани тбіліського “Динамо” заспівали «Путін – хуйло» під час матчу з казахстанським «Актобе» (http://censor.net.ua/v294851)

… фанати “Чорноморця” (не такі дипломатичні, як їхні земляки-гумористи) під час матчу з донецьким «Олімпіком» виконали чергову варіацію пісні про президента РФ: “Підор із Кремля, ти кусок дєрьма” (http://censor.net.ua/video_news/295881/fanaty_chernomortsa_ispolnili_ocherednuyu_variatsiyu_pesni_o_prezidente_rf_pdor_iz_kremlya_video)

З варіаціями хіта не відстає і Харків…

**********

А замість епілогу – слова добре відомої колись пісні совєтських часів:

«Через годы, через расстоянья,

На любой дороге, в стороне любой

Песне ты не скажешь до свиданья,

Песня не прощается с тобой «)))

 (Nadine Kharkiv, з коментарів)

 

Спостерігаючи, в який морок сталінізму-брежнєвізму вкотре занурюється «матушка»-фашистка, розумієш: хуйла мало не буває. Тож можливі оновлення цієї статті…

 

Див. також:

путін-путлер-х*йло-х*йлостан-фашизм-нацизм-рашизм (rascism)-колоради. ГАЛЕРЕЯ ПОЛІТИЧНОГО ПЛАКАТУ ТА КАРИКАТУРИ, ч.1

путін-путлер-х*йло-х*йлостан-фашизм-нацизм-рашизм (rascism)-колоради. ГАЛЕРЕЯ ПОЛІТИЧНОГО ПЛАКАТУ, КАРИКАТУРИ ТА ФОТОФАКТУ, ч.2

ВІДЕОЗБІРНЯ. Найпам’ятніші відео часів Євромайдану та початку російської агресії проти України 2014 р.

Posted in НОТАТКИ | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

путін-путлер-х*йло-х*йлостан-фашизм-нацизм-рашизм (rascism)-колоради. ГАЛЕРЕЯ ПОЛІТИЧНОГО ПЛАКАТУ, КАРИКАТУРИ ТА ФОТОФАКТУ, ч.2 (оновлюється)

(Останнє оновлення – 24.10.2014. Всі оновлення див. нижче. Частину 1 див. тут)

 


Меркель-Путін: І що ж нам робити з цією Україною?

 


ленін=сталін=путін

 


Нюрнберг-2014

 


Андрій Богданович Дещиця

 


“Жертви Путіна” (Дейлі Мірор), “Путін вбив мого сина” (Дейлі Мейл), “Російські гангстери вбили наших дорогих рідних” (Дейлі Телеграф),
“Сліди вказують на Путіна” (Індепендент), “Путінські мародери грабують британські жертви” (Сан)

 


“Путінська війна: 298 невинних вбито ракетним ударом по літаку” (Дейлі Ньюз)

 


Путінські жертви (Дейлі Міррор)

 


“Російські гангстери вбили наших дорогих рідних”, – кажуть британські родини (Дейлі Телеграф).

 


Посольство Нідерландів: у Києві і Москві…

 


Реакція італійських карикатуристів на збитий російськими військовими малайзійський цивільний літак

 


“ВБИВЦІ”. Перша сторінка популярної голландської газети DeTelegraaf

 


Лице “русского міра”

 


Лице “русского міра”

 


Обличчя рашизму

 


Для Українця Росія здохла назавжди
(Для Украинца Россия сдохла навсегда)

 


ІМПЕРІЯ ЗЛА

 


Стрелков – не пророссийский, Стрелков – россиянин…

 


… а потім з’являться схожі оголошення:
“Отримайте задоволення від безкоштовного борщу на честь святкування смерті Сталіна”

 


Російські ЗМІ пишуть другий том “1984”

 


Зразок дискусії на форумах між українцями та росіянами

 


“На вооружение украинской армии поступили кресты для распятия мальчиков. Бандеровцы отмечают лёгкий вес и простоту монтажа”.

 

 Оновлення від 02.08.2014


Україна. 23 роки без війни.

 


Хроніка сучасного російського фашизму

 


З Україною – Бог. З Росією – сатана.

 


Європа: “Ти диви, яка смілива дівчина!”

 


путлер: “Я тут ні до чого! Мої ручки чисті!”

 


Це Путін. Він хоче реставрувати СССР.
А ця маленька дівчинка була на “Боінгу-777″. Вона мертва.
Життя людей чи російські гроші? Що важливіше?

 


Дві британські родини вбито терористом Путіним

 


Санді Таймс: “Росія під слідством. Звірство, виготовлене в Москві”

 


Мейл Онлайн:”В наручниках має бути ця брехлива тварюка”

 


В загибелі 300 цивільних (80 дітей) винні росіяни.

 


путінізми-кретинізми

 


Свобода-вікенд: “Рейс МН17 звинувачує”

 

 

новоПОроссия

 

 

 


Обережно, російський фашизм!

 

 


православний фашизм

 


“патріотизм” по-російському

 

 

 

 

 

 


Анекдоти часів російсько-української війни 2014

 


Народна творчість на Майдані. Київ. 2014

 


Геральд Сан: “Вбивство в небі. Це твоя ракета, Путін. Світ вимагає відповідей від диктатора”

 


Непокараний злочинець

 


Російський терорист номер один

 

 


Сан: “Путінська ракета”

 


Інтервенція в Україну

 

 

 

 

 

 


Час запроваджувати санкції 3-го рівня

 


гітлеркапутін

 


Дейлі Експрес: “Путінські ополченці збили літак”

 

 


Індепендент: “Сліди вказують на Путіна”

 


Провина Путіна

 


Дейлі Стар: “Путінський потяг смерті”

 

 


Ньюсвік: “Парія”
“Парія” означає “ізгой” або “покидьок суспільства” (Вікіпедія)

 


Пешеходный переход по ГОСТу. Днепродзержинск. 2014

 

 Оновлення від 19.08.2014


Миролюбна Росія. 04.08.2014

 


“путін хуйло”. Харків, 2 серпня 2014

 


Росія – країна лицемірів

 

 


Британський The Spectator.  “Як впоратися з російським ведмедем”

 


“Люди падали з неба… Світ повертається проти Росії…”

 


Дейлі Міррор: “Що ти мусиш приховувати, Путіне?”

 


The Week: “Кров на його руках. Чи оберне Путіна на міжнародного ізгоя знищення пасажирського літака?”

 


В пошуках відповідального

 

 

 

 


“Дін-дон! Гуманітарна допомога”…

 


Дари Росії…

 

 


“Гуманітарний конвой”

 

 


Ласкаво просимо до русского міра

 


Господи, спаси нас усіх від російської дружби, братства та їхньої гуманітарної допомоги…

 


“Москва-Донецьк…”

 


“Гуманитарная помощь” России. “Из России с любовью”

 


Гуманітарний конвой по-російському

 

 

 


Польський тижневик Polska niepodlegla: “Bloodymir”(від англ. blood – кров)


Польска The Times: “Путіне, ти вбив мою єдину дитину”

 

“Плачь, Голландия,
плачь, Малайзия, тоже,
Этот шок так горяч
– До озноба на коже.
Есть на свете страна
Под названием Раша,
Для которой война
Мирных праздников краше.
Плачь, Голландия, плачь, Малайзия, тоже
– Мир пока что незряч,
Всем свой берег дороже.
Так очнись же, Земля,
Видишь, горькая тризна…
– Это почерк Кремля!
Торжество терроризма!”

 

 Оновлення від 24.10.2014


Обкладинка чеського двомовного тижневика.

 


Польський тижневик, Третя світова війна: де і коли вона вибухне?

 

 

 


После смерти Усамы бен Ладена Путин по праву занял место террориста №1

 

 


“Я рад, что мы продолжаем переговоры, Владимир!”

 


Путівник для російських солдатів, які постійно губляться, “випадково” потрапляючи  до України.


Рух через кордон: російські танки на в”їзд , мертві росіяни на виїзд. Щоденне видовище.

 


хуйло: назад – до ссср

 

 

 


Белорусские девушки из группы в Facebook “Together for Belarus” – “Разам для Беларусі”

 


Белорусские девушки из группы в Facebook “Together for Belarus” – “Разам для Беларусі”: “Русский мир? – Спасибо, не надо”.

 


Белорусские девушки из группы в Facebook “Together for Belarus” – “Разам для Беларусі”

 

 

 

 

 

 

 


Россияне стали что-то подозревать?

 

 


Тупая вата мечтает о светлом будущем, но ее ждет сюрприз…

 

 

 

 


Самая лучшая помощь от России – ее полное отсутствие. Грузия и Абхазия. Прошло 6 лет.

 

 

 

 

 

 


Харків: біля рос. консульства 28 серпня 2014 р.

 


Рубіжне, зона АТО

 


Плакат у Кракові, 2014р.

 

 

 

 

Posted in МОСКОВЩИНА | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off